Αποτελέσματα του οικονομικού έτους 2022:

  • Κύκλος εργασιών του ομίλου: 22,4 δισ. ευρώ, οργανική ανάπτυξη* +8,8%
  • Λειτουργικό περιθώριο (EBIT)**:  2,3 δισ. ευρώ, -13,7%
  • Περιθώριο EBIT **: 10,4%, -3,0 μονάδες
  • Κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS)**: 3,90 ευρώ, -17,8% με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες
 • Προτεινόμενο μέρισμα στο επίπεδο της προηγούμενης χρονιάς: 1,85 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή 
 • Λειτουργία της νέας επιχειρηματικής μονάδας Consumer Brands
 • Πρόοδος μέσω βιωσιμότητας σε βασικές περιοχές 
 • Προβλέψεις για το οικονομικό έτος 2023: αναμένεται περαιτέρω ανάπτυξη
  • Οργανική αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ 1,0 και 3,0%
  • Περιθώριο EBIT ** μεταξύ 10,0 και 12,0%
  • Κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS)** μεταξύ -10,0% και +10,0% με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες

«Σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, όπως το 2022, πετύχαμε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών και ισχυρά έσοδα και εφαρμόσαμε σημαντικά στρατηγικά μέτρα. Καταφέραμε να αντισταθμίσουμε εν μέρει τη δραματική αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των μεταφορών με αύξηση τιμών και συνεχίσαμε να εργαζόμαστε για βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Τα παραπάνω αποτυπώνονται του κύκλου εργασιών μας κατέγραψαν ένα νέο ρεκόρ σχεδόν 22,4 δισ. ευρώ, με λειτουργικά κέρδη 2,3 δισ. ευρώ. Σε αυτήν τη βάση, προτείνουμε στους μετόχους μέρισμα στα ίδια επίπεδα μετην προηγούμενη χρονιά. Με τη συγχώνευση των καταναλωτικών δραστηριοτήτων μας στη νέα επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands, εγκαινιάσαμε με επιτυχία έναν από τους μεγαλύτερους μετασχηματισμούς της εταιρείας μας εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο CEO της Henkel, Carsten Knobel.

«Χάρη στη μεγάλη δέσμευση της παγκόσμιας ομάδας μας, την ισχυρή κουλτούρα μας, τη σταθερή και μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή μας στρατηγική, ξεπεράσαμε συνολικά τις δυσκολίες του οικονομικού έτους που μόλις ολοκληρώθηκε. Είμαστε καλά προετοιμασμένοι για να διανύσουμε αυτούς τους δύσκολους καιρούς και να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους μας. Είμαστε έτοιμοι για περαιτέρω ανάπτυξη, που οδηγείται από τις δύο επιχειρηματικές μονάδες μας Adhesive Technologies και Consumer Brands».

Κύκλος εργασιών και έσοδα κατά το οικονομικό έτος 2022

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Henkel αυξήθηκε στα 22.397 εκατ. ευρώ κατά το οικονομικό έτος 2022, με ονομαστική ανάπτυξη ύψους 11,6% και σημαντική οργανική ανάπτυξη πωλήσεων 8,8%, κάτι αύξησης τιμών σε όλες τις επιχειρηματικές μονάδες. Οι εξαγορές και οι αποεπενδύσεις είχαν αντίκτυπο -1,1% στον κύκλο εργασιών, ενώ οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις είχαν θετικό αντίκτυπο 3,9%.

Η επιχειρηματική μονάδα Συγκολλητικών Τεχνολογιών (Adhesive Technologies) πέτυχε διψήφια αύξηση +13,2% στον οργανικό κύκλο εργασιών χάρη στη συμβολή όλων των επιχειρηματικών τομέων. Η εξέλιξη του οργανικού κύκλου εργασιών της επιχειρηματικής μονάδας Φροντίδας και Ομορφιάς (Beauty Care) ήταν ελαφρώς αρνητική (-0,5%). Παρά τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της επιχειρηματικής μονάδας Επαγγελματικών Προϊόντων Κομμωτηρίου (Hair Professional Business), η καταναλωτική μονάδα Φροντίδας και Ομορφιάς (Beauty Care) επηρεάστηκε ειδικότερα από την εφαρμογή των μέτρων διαχείρισης χαρτοφυλακίου που ανακοινώθηκαν. Η επιχειρηματική μονάδα Απορρυπαντικών και Οικιακής Φροντίδας (Laundry & Home Care) σημείωσε πολύ ισχυρή αύξηση του οργανικού κύκλου εργασιών κατά 6,3%, κυρίως από τη σημαντική ανάπτυξη στον τομέα των Απορρυπαντικών (Laundry Care).

Στις αναδυόμενες αγορές, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε οργανικά κατά 13,3%, ενώ στις ώριμες αγορές σημειώθηκαν ισχυρές επιδόσεις κύκλου εργασιών κατά 5,2%.

Το προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο (προσαρμοσμένο EBIT) ανήλθε στα 2.319 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 2.686 εκατ. ευρώ του οικονομικού έτους 2021 (-13,7%). Η σημαντική αύξηση του κόστους των πρώτων υλών και των μεταφορικών επιβάρυνε την κερδοφορία του Ομίλου, η οποία αντισταθμίστηκε μόνο εν μέρει από τις θετικές εξελίξεις των τιμών και από τα συνεχή μέτρα περιορισμού του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας της παραγωγής και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Στο 10,4%, το προσαρμοσμένο ποσοστό απόδοσης επί των πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) ήταν χαμηλότερο από πέρσι (13,4% το 2021).

Τα καθαρά κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή μειώθηκαν κατά 14,5% στα 3,90 ευρώ (4,56 ευρώ πέρσι) ή -17,8% με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης ως ποσοστό του κύκλου εργασιών αυξήθηκε σε 4,5%, κερδίζοντας 2,3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Αυτό αποδίδεται κυρίως στη σημαντική αύξηση των τιμών των άμεσων υλικών.

Οι ελεύθερες ταμειακές ροές ανήλθαν σε 653 εκατ. ευρώ, σημαντικά μειωμένες από τα 1.478 εκατ. ευρώ το 2021 λόγω της αύξησης του καθαρού κεφαλαίου κίνησης και των μειωμένων ταμειακών ροών από λειτουργικές δραστηριότητες, αποτέλεσμα του χαμηλότερου λειτουργικού περιθωρίου.

Η καθαρή χρηματοοικονομική θέση ήταν -1.267 εκατ. ευρώ (-292 εκατ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2021). Αυτό αντανακλά επίσης δαπάνες που σχετίζονται με το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 και τις πληρωμές μερισμάτων κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους.

Στην ετήσια Γενική Συνέλευση της 24ης Απριλίου 2023, το Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και η Επιτροπή Μετόχων, θα προτείνουν σταθερό μέρισμα στους μετόχους σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ίσο με 1,85 ευρώ ανά προνομιούχο μετοχή και 1,83 ευρώ ανά κοινή μετοχή. Αυτό αντιστοιχεί σε αναλογία πληρωμών 46,6%, που είναι υψηλότερο από το εύρος στόχου 30%-40% και αντανακλά τον ασυνήθιστο αντίκτυπο στην κερδοφορία που προκλήθηκε ειδικότερα από τις σημαντικά υψηλότερες τιμές εμπορευμάτων και κόστη μεταφορικών. Η ισχυρή χρηματοοικονομική βάση και το χαμηλό καθαρό χρέος του Ομίλου Henkel επιτρέπουν στη Henkel να προχωρήσει σε αυτό το μέρισμα και διατηρώντας μια συνέπεια στα μερίσματα που προτείνει στους μετόχους.

Προοπτικές για το οικονομικό έτος 2023

Η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει αδύναμη το 2023. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις, η πληθωριστική πίεση στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον θα παραμείνει υψηλή λόγω της αναμενόμενης αύξησης του κόστους εργασίας, της ενέργειας και των εμπορευμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μέσες τιμές για τα άμεσα υλικά αναμένεται να αυξηθούν σε ένα χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο εύρος σε σύγκριση με το 2022. Τα επιτόκια θα παραμείνουν σημαντικά υψηλότερα από τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως, εκτιμάται ότι η βιομηχανική ζήτηση θα είναι χαμηλότερη από το προηγούμενο έτος, ενώ η αναπτυξιακή δυναμική της καταναλωτικής ζήτησης σε βασικούς τομείς καταναλωτικών προϊόντων για τη Henkel θα επιβραδυνθεί. Επιπλέον, η παύση των δραστηριοτήτων της Henkel στη Ρωσία θα ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του 1ου τριμήνου του 2023.

Δεδομένων αυτών των παραγόντων, η Henkel αναμένει οργανική αύξηση του κύκλου εργασιών μεταξύ 1,0 και 3,0% για το οικονομικό έτος 2023, με μια ανάπτυξη σε αυτό το εύρος και για τις δύο επιχειρηματικές μονάδες. Το προσαρμοσμένο ποσοστό απόδοσης επί των πωλήσεων (προσαρμοσμένο περιθώριο EBIT) αναμένεται να είναι μεταξύ 10,0% και 12,0%, και ειδικότερα μεταξύ 13,0% και 15,0% για το τμήμα Συγκολλητικών Τεχνολογιών (Adhesive Technologies) και μεταξύ 7,5% και 9,5% για το τμήμα Consumer Brands. Με σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες, τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά προνομιούχο μετοχή (EPS) εκτιμώνται μεταξύ -10,0% και +10,0%. 

Λειτουργική η νέα επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands 

Τον Ιανουάριο του 2022, ανακοινώθηκε η ενσωμάτωση των δραστηριοτήτων που στρέφονται στην ευρεία κατανάλωση σε ένα ενιαίο τμήμα, γεγονός που αντιπροσωπεύει έναν από τους σημαντικότερους μετασχηματισμούς της Henkel τις τελευταίες δεκαετίες. Η νέα επιχειρηματική μονάδα Consumer Brands, που εγκαινιάστηκε με επιτυχία από τις αρχές του 2023, συγκεντρώνει στην ίδια εταιρεία όλα τα καταναλωτικά σήματα σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, συμπεριλαμβανομένων των εμβληματικών εμπορικών σημάτων, όπως Persil ή Schwarzkopf και την επιχειρηματική μονάδα Επαγγελματικών Προϊόντων Κομμωτηρίου (Hair Professional). Με αυτήν την ενέργεια, η Henkel δημιούργησε μια πλατφόρμα πολλαπλών κατηγοριών αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ σε κύκλου εργασιών για το 2022. 

Στόχος της συγχώνευσης είναι η αύξηση της κερδοφορίας των δραστηριοτήτων του κλάδου καταναλωτικών προϊόντων και κατ’ επέκταση σε όλον τον Όμιλο, η δημιουργία επιπρόσθετων προοπτικών δυναμικής ανάπτυξης. Για τον λόγο αυτό, το χαρτοφυλάκιο των κατηγοριών της Φροντίδας και Ομορφιάς και των Απορρυπαντικών και Οικιακής Φροντίδας θα εστιάσουν σε στρατηγικούς τομείς και εμπορικά σήματα με ελκυστικές προοπτικές ανάπτυξης και δυναμικά περιθώρια. Η ενοποίηση αναμένεται να δημιουργήσει σημαντικές συνέργειες, οι οποίες εν μέρει θα χρησιμοποιηθούν για στοχευμένες επενδύσεις σε στρατηγικές προτεραιότητες όπως η καινοτομία, η βιωσιμότητα και η ψηφιοποίηση, καθώς και για την ενίσχυση των περιθωρίων και την ανάπτυξη της εικόνας της επιχειρηματικής μονάδας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πλήρες δελτίο τύπου διατίθεται στην αγγλική γλώσσα στον ιστότοπο Henkel.com.