Σε συγχώνευση των εταιρειών εστίασης προχωρά η Vivartia και απορροφά κάτω από τη Goody’s τις Everest, La Pasteria και Evercat, με στόχο τη δημιουργία ενός μεγαλύτερου και ενισχυμένου σήματος για να επιτύχει συνέργιες και οικονομίες κλίμακος.

Αυτό είναι ένα από τα πρώτα βήματα της στρατηγικής της CVC Partners και θα δώσει τη δυνατότητα της βέλτιστης αξιοποίησης των assets των συγχωνευόμενων εταιρειών.

Η Goody’s, μετά τη συγχώνευση, θα διαθέτει ικανό μέγεθος για να εκμεταλλευτεί αποδοτικότερα και με μεγαλύτερη ευελιξία τυχόν επιχειρηματικές ευκαιρίες και να πετύχει καλύτερους όρους συνεργασίας στον ευρύτερο χώρο των υπηρεσιών εστίασης. Θα επιτευχθεί επίσης μείωση των λειτουργικών δαπανών, καθώς και αρτιότερη οργάνωση και ορθολογικότερη κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ στελεχών και του προσωπικού, δεδομένου ότι και οι απορροφούμενες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς, ενώ θα είναι εκμεταλλεύσιμη η πλεονάζουσα ρευστότητα των εταιρειών.

Ως ημερομηνία μετασχηματισμού ορίστηκε η 30.6.2021 ενώ το μετοχικό κεφάλαιο της Goody’s από 3,5 εκατ. ευρώ και 3.500.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η καθεμία, μετά την ολοκλήρωση της συγχώνευσης, θα ανέλθει σε 6,5 εκατ. ευρώ και 6.500.000 κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ενός ευρώ η κάθε μία.

Τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν στο πλαίσιο των γενικών συνελεύσεων και των θεσμικών διαδικασιών που προβλέπονται.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here