Για περισσότερα από 70 χρόνια, ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα, σε όλα σχεδόν τα σύγχρονα έργα Υποδομής, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

ΠΑΤΗΣΤΕ ΣΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ

Φέτος, με νέα μετοχική σύνθεση, νέα ηγεσία και κυρίως νέα εταιρική κουλτούρα, ο Όμιλος μοιάζει να αναζητά καινούργιες εμπειρίες και επενδυτικές ευκαιρίες στην καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες και την Ενέργεια. 

Κεντρικός εκφραστής της νέας αυτής φιλοσοφίας και καθοδηγητής των εξελίξεων, είναι ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Μυλωνογιάννης, ένας δικηγόρος με εντυπωσιακή, πολυετή, διοικητική εμπειρία σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας . 

Ο Γιώργος Μυλωνογιάννης, σε μια από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, δίνει το στίγμα των μεγάλων αλλαγών που συντελούνται στον κλάδο των κατασκευών αλλά τις παρεμφερείς δραστηριότητες προστιθέμενης αξίας…

 

Συνέντευξη στον ΧΡΗΣΤΟ Ν. ΚΩΝΣΤΑ

  • Kύριε Πρόεδρε, η νέα εποχή για τους μεγάλους κατασκευαστικούς ομίλους της χώρας μας έχει ήδη ξεκινήσει. Το βλέπουμε παντού, στα σχέδια, τις δημοπρατήσεις, τους προϋπολογισμούς. Ο Κατασκευαστικός κλάδος ξαναπήρε πρωταγωνιστικό ρόλο στην οικονομία…

Δεν είναι μόνο θέμα οικονομικών μεγεθών. Υπάρχουν σημαντικές ποιοτικές αλλαγές, κύριε Κώνστα. Είναι προφανές πως οι κατασκευαστικές εταιρείες καλούνται σήμερα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο τόσο στη δημιουργία νέων υποδομών συμμορφούμενων προς τη βιώσιμη ανάπτυξη όσο και στην κατασκευή ενεργειακών πόλων που θα τροφοδοτούν την παραγωγική διαδικασία με φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Ο ρόλος αυτός απαιτεί σημαντική διαφοροποίηση του τεχνολογικού εξοπλισμού και των ανθρώπινων πόρων εις τρόπον ώστε να διασφαλιστεί η αναγκαία τεχνογνωσία για την υλοποίηση των παραπάνω στοχεύσεων.

  • Ποια είναι η κοινή συνισταμένη αυτών των αλλαγών, των διαφοροποιήσεων που περιγράφετε;

Η βιώσιμη ανάπτυξη (sustainable growth) βρίσκεται πια στην κορυφή των προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο κατασκευαστικός τομέας είναι υποχρεωμένος να προσαρμόσει τις δεξιότητές του για την εξυπηρέτηση της «νέας οικονομίας». Είναι βέβαιο ότι η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την ικανότητα και την ταχύτητα προσαρμογής στην εποχή των μηδενικών ρύπων. Είμαστε , κατά συνέπεια, υποχρεωμένοι, όλοι εμείς που βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή αυτών των αλλαγών, να δραστηριοποιούμαστε σε τομείς που εξυπηρετούν την μετάβαση στην πράσινη εποχή, συνιστά προτεραιότητα, θα έλεγα πως πρόκειται για conditio sine quanon για την επιχειρηματική μας επιτυχία

  • Ας περιγράψουμε αυτές τις νέες προτεραιότητες παρακαλώ..

Για τον κλάδο της βιομηχανίας και ειδικότερα των κατασκευών και υποδομών, η μετά – covid εποχή συνέπεσε με την υλοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενός νέου «πράσινου» σχεδίου. Κεντρικοί στόχοι αυτού του σχεδίου είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030 και η ουδέτερη κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση έως το 2050 (το λεγόμενο «Fit for 55»). 

Δεν πρέπει φυσικά να ξεχνούμε ότι οι επιχειρήσεις μετά την οδυνηρή πανδημική περιπέτεια, καλούνται  επίσης  να προσαρμοστούν σε μια νέα πραγματικότητα, υιοθετώντας τα κατάλληλα μέτρα και πρωτόκολλα υγιεινής. 

Για τον κλάδο της βιομηχανίας και ειδικότερα των κατασκευών και υποδομών, η μετά – covid εποχή συνέπεσε με την υλοποίηση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο ενός νέου «πράσινου» σχεδίου

Η κεντρική στόχευση όμως δεν αλλάζει. Όλοι μαζί οι Ευρωπαίοι, επιχειρήσεις, στελέχη, διοίκηση και πολίτες, πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, προσαρμόζοντας τις διαδικασίες και τις πολιτικές των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων, με γνώμονα την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας και τη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος.

  • Αυτό το Fit For 55 που αναφέρατε τι ακριβώς αλλαγές προκαλεί;

Είναι κοινός τόπος ότι το Fit for 55, αποτελεί στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η δέσμη προτάσεων της για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 55% έως το 2030.

 Απώτερος στόχος είναι ο εκμηδενισμός των ρύπων και η επικράτηση των καθαρών εκπομπών μέχρι το 2050.

 Για τον σκοπό αυτό, οι επιχειρήσεις έχουν ήδη αρχίσει να στρέφονται σε νέες στρατηγικές βιωσιμότητας, οι οποίες περιλαμβάνουν την αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας (η παραγωγή και η χρήση ενέργειας ευθύνονται για το 75 % των εκπομπών της ΕΕ), τη μετάβαση στη κυκλική οικονομία και την ταχύτερη ανάπτυξη των μέσων μεταφοράς χαμηλών εκπομπών καθώς και των υποδομών και των καυσίμων για τη στήριξή τους.

  • Άρα αλλάζουν τα πάντα γύρω μας. Τα κτίρια, τα γραφεία, οι κατοικίες, οι υποδομές…

Είναι πια σίγουρο. Με τα δεδομένα αυτά, κανένα αεροδρόμιο, κανένα λιμάνι, κανένας αυτοκινητόδρομος δεν μπορεί να είναι ίδιος με την αντίστοιχη κατασκευή της δεκαετίας του ‘90. 

Η προώθηση των ανακαινίσεων είναι καίριας σημασίας για την αποανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα, την ανάκαμψη της οικονομίας και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας

Η φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η αντικατάσταση των παραδοσιακών καυσίμων από εναλλακτικές μορφές ενέργειας και η αποθήκευση των τελευταίων αποτελούν προκλήσεις στις οποίες πρέπει να απαντούν οι νέες υποδομές, Αυτονόητο είναι πως αυτή καθ΄ εαυτή η παραγωγή νέων εναλλακτικών μορφών ενέργειας απαιτεί υποδομές και κατασκευές σε μεγαλύτερη έκταση από αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, τα «mega projects» για την αποθήκευση υδρογόνου και ηλιακής ενέργειας, αποτελούν τις καινούργιες υποδομές που οι κατασκευαστικές εταιρείες πρέπει να δημιουργήσουν.

  • Η πρόσφατη ενεργειακή κρίση, η εκρηκτική αύξηση των τιμών, αλλάζει όχι μόνο τις εθνικές προτεραιότητες αλλά και τις προδιαγραφές των έργων υποδομής…

Μιλώντας με όρους ποσοτικής στόχευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να επισημάνουμε ότι σύμφωνα με την οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στόχος είναι η παραγωγή του 40 % της ενέργειάς μας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. 

Ο δημόσιος τομέας θα υποχρεωθεί να ανακαινίζει το 3% των κτιρίων του κάθε χρόνο, ώστε να δοθεί ώθηση στο κύμα ανακαίνισης, στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στη μείωση της χρήσης ενέργειας και του κόστους για τους φορολογούμενους.

  • Η ανάγκη για φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων δημιουργεί την ανάγκη για νέου τύπου σχεδιασμό των αυτοκινητοδρόμων….

Τα θέμα αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα Η αυστηροποίηση των προτύπων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά, θα επιταχύνει τη μετάβαση στην κινητικότητα μηδενικών εκπομπών, απαιτώντας μείωση των μέσων εκπομπών των καινούργιων αυτοκινήτων κατά 55 % από το 2030 και κατά 100 % από το 2035 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2021. 

Το αποτέλεσμα είναι ότι, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα που θα ταξινομηθούν από το 2035 θα έχουν μηδενικές εκπομπές. 

Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι οι οδηγοί είναι σε θέση να φορτίζουν ή να τροφοδοτούν τα οχήματά τους σε ένα αξιόπιστο δίκτυο σε ολόκληρη την Ευρώπη, ο αναθεωρημένος κανονισμός για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων θα απαιτεί από τα κράτη μέλη να επεκτείνουν την ικανότητα φόρτισης ανάλογα με τις πωλήσεις αυτοκινήτων μηδενικών εκπομπών και να εγκαθιστούν σημεία φόρτισης και ανεφοδιασμού καυσίμων ανά τακτά διαστήματα σε μεγάλους αυτοκινητόδρομους: κάθε 60 χιλιόμετρα για ηλεκτρική φόρτιση και κάθε 150 χιλιόμετρα για ανεφοδιασμό με υδρογόνο…

  • Αποθήκευση Ενέργειας και Δίκτυα διανομής σχεδιάζονται πλέον με νέες προδιαγραφές

Έχετε δίκιο, κοιτάξτε γύρω μας… Τα καύσιμα της αεροπορίας και της ναυτιλίας προκαλούν σημαντική ρύπανση και απαιτούνται και γι’ αυτά ειδικές δράσεις, συμπληρωματικές στην εμπορία εκπομπών. Σύμφωνα με τον κανονισμό για τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, τα αεροσκάφη και τα πλοία πρέπει να έχουν πρόσβαση σε παροχή καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας σε μεγάλους λιμένες και αερολιμένες.

Στον κτιριακό τομέα (έναν από τους μεγαλύτερους καταναλωτές ενέργειας στην Ευρώπη) ο οποίος ευθύνεται για περισσότερο από το ένα τρίτο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στόχος είναι η οικοδόμηση και ανακαίνιση κτιρίων με αποδοτικό τρόπο ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων. 

Η στρατηγική σχετικά με ένα κύμα ανακαινίσεων αποσκοπεί στην εντατικοποίηση των προσπαθειών ανακαίνισης σε ολόκληρη την ΕΕ για την υλοποίηση της αναγκαίας συμβολής του κατασκευαστικού τομέα στον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας της ΕΕ έως το 2050 και την επίτευξη μιας δίκαιης πράσινης μετάβασης.

 Η προώθηση των ανακαινίσεων είναι καίριας σημασίας για την αποανθρακοποίηση του κτιριακού τομέα, την ανάκαμψη της οικονομίας και την καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας.

  • Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι φέτος η μοναδική ελληνική εταιρεία της λίστας Carbon Clean200, η οποία περιλαμβάνει τις 200 εταιρείες με τα μεγαλύτερα έσοδα από πράσινες δραστηριότητες, σε διεθνές επίπεδο.

Αυτός ο κατάλογος δημοσιεύεται κάθε χρόνο από την Corporate Knights, εταιρεία που εξειδικεύεται στην ανάλυση θεμάτων υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και βιώσιμης ανάπτυξης, και την As You Sow, οργάνωση που παρεμβαίνει ως activist investor σε γενικές συνελεύσεις μετόχων για θέματα ESG, αποτελεί μια ξεχωριστής σημασίας διάκριση για την περιβαλλοντική και εταιρική υπευθυνότητα. Η διάκριση αυτή έρχεται ως μία ακόμα αναγνώριση της επιχειρησιακής και επενδυτικής στρατηγικής και δέσμευσης της εταιρείας για ένα βιώσιμο και πράσινο μέλλον.

Ο Όμιλος ΕΛΛΑΚΤΩΡ καταλαμβάνει την 192η θέση, και είναι μία από τις 57 εταιρείες του βιομηχανικού κλάδου που διακρίθηκαν, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάταξη στη λίστα γίνεται μετά από αξιολόγηση 8.480 εταιρειών παγκοσμίως.

Είναι σαφές ότι η επόμενη δεκαετία φέρνει τους κλάδους των υποδομών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος σε πρωταγωνιστικό πλάνο και στο επίκεντρο κάθε επενδυτικής δραστηριότητας

Η λίστα Carbon Clean200 καθιερώθηκε το 2016 και από τότε αξιολογεί και κατατάσσει ετησίως τις 200 μεγαλύτερες εταιρείες με βάση τα έσοδα της καθαρής οικονομίας. Για να είναι επιλέξιμη μια εταιρεία θα πρέπει να έχει έσοδα τουλάχιστον 1 δισ. δολαρίων και πάνω από το 10% των συνολικών της εσόδων να προέρχεται από πράσινες δραστηριότητες.

  • Θέλω τώρα να μιλήσουμε για προοπτικές και τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου που διοικείτε…

Είναι σαφές ότι η επόμενη δεκαετία φέρνει τους κλάδους των υποδομών, της ενέργειας και του περιβάλλοντος σε πρωταγωνιστικό πλάνο και στο επίκεντρο κάθε επενδυτικής δραστηριότητας όπως εξάλλου διαφαίνεται και από τη θέση που αυτά κατέχουν στη λίστα των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. 

Είναι έργα εκσυγχρονισμού των υποδομών της χώρας, βελτίωσης των διασυνδέσεων και οδικών αξόνων της, τουριστικής ανάπτυξης, που θα απαντήσουν στην ανάγκη της πράσινης μετάβασης και στην επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας.  

Και για τον Όμιλο ΕΛΛΑΚΤΩΡ όλα τα παραπάνω, είναι ευκαιρίες και προκλήσεις που έχουν μελετηθεί και συμπεριληφθεί στην επιχειρησιακή του στρατηγική. Έχοντας ήδη καταγράψει σταθερά βήματα ανάκαμψης του κατασκευαστικού του βραχίονα και προσβλέποντας στην επαναφορά πρωτογενούς κερδοφορίας μέσα στο επόμενο διάστημα ο Όμιλος στοχεύει να αξιοποιήσει την εμπειρία των ανθρώπων του, καινοτόμες τεχνολογίες και την τεχνογνωσία των εταιρειών του ώστε να δημιουργήσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζεται για να απαντήσει στα παραπάνω, να οδηγήσει τις εξελίξεις στους κλάδους δραστηριότητάς του και να δημιουργήσει αξία για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία της χώρας. 

 


 

Ο Γιώργος Μυλωνογιάννης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963. Είναι παντρεμένος με την Έφη Μαραθάκη και έχουν δύο παιδιά, την Μελίνα και τον Σταμάτη. 

Είναι εκ των ιδρυτών εταίρων της Δικηγορικής Εταιρείας Φορτσάκης, Διακόπουλος, Μυλωνογιάννης και Συνεργάτες (FDM&A Law Firm) και επικεφαλής του τμήματος διαιτησίας και δημόσιων συμβάσεων της Εταιρείας.

Οι τομείς δραστηριότητάς του επικεντρώνονται στο εμπορικό δίκαιο, το φορολογικό δίκαιο, το δίκαιο της ΕΕ, τις δημόσιες συμβάσεις και τη διαιτησία.

Στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπροσωπεί ημεδαπούς και διεθνείς πελάτες σε διαπραγματεύσεις συμβάσεων, καθώς και σε δικαστικές διαμάχες και διαιτησία.

Η εμπειρία του περιλαμβάνει την προετοιμασία των διαπραγματεύσεων, τη σύνταξη και των έλεγχο συμβάσεων, την υποβολή αιτήσεων διαιτησίας.

Πριν την ένταξή του στην Εταιρεία, εργάστηκε:

• στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών – ΙΟΒΕ (1987 – 1988),

• ως Σύμβουλος του Γενικού Διευθυντή του Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (ΟΤΕ) (1989-1990),

• ως Σύμβουλος Επενδύσεων του Πρωθυπουργού της Ελλάδας (1990-1993),

• ως Νομικός Σύμβουλος του Ομίλου Airbus (πρώην EADS) στην Ελλάδα (1997-2005).

Πρόσφατες δραστηριότητές του:

• Από το 2021 έως σήμερα είναι Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε. 

• Από το 2019 έως το 2021 διετέλεσε Νομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού.

• Είναι Επικεφαλής Νομικών Υπηρεσιών στην Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) από το 2003.

• Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε διεθνείς πελάτες σχετικά με τη διαπραγμάτευση και υλοποίηση Δημόσιων Συμβάσεων.

• Παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) στα πλαίσια της διαδικασίας ιδιωτικοποίησης του πρώην Αερολιμένα Αθηνών (Ελληνικό).

• Παρείχε νομικές υπηρεσίες στον Όμιλο COSCO κατά τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης του Ο.Λ.Π.

• Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην εταιρεία ανάπτυξης του Ομίλου Γκολφ Αφάντου Ρόδου.

• Παρέχει νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις της Γαλλικής Πρεσβείας στην Ελλάδα.

• Έχει εκπροσωπήσει τον Γαλλικό Όμιλο Thales σε συμβάσεις και διεθνείς διαιτησίες.

• Έχει εκπροσωπήσει τον Διεθνή Όμιλο MBDA σε συμβάσεις.

• Έχει εκπροσωπήσει την L-3 SPAR Aerospace σε συμβάσεις και διαιτησίες του ICC.

• Έχει συνεργαστεί με τις εταιρείες του Ομίλου ΔΕΠΑ σε ενεργειακά θέματα. 

• Έχει εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος σημαντικές πολυεθνικές εταιρείες ενώπιον του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου.

• Έχει εκπροσωπήσει ως πληρεξούσιος δικηγόρος σημαντικές εταιρείες τηλεπικοινωνιών ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων.

Ομιλεί άπταιστα την αγγλική και τη γαλλική γλώσσα.

Εκπαίδευση

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών (1982-1987)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή (1989-1992)

Δημοσιεύσεις

Δελτίο Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων Αμυντικού Εξοπλισμού (2004-2007)

Η αγορά εργασίας στην Ευρώπη, 1988 (ΙΟΒΕ)

Αρθρογραφία στο Δελτίο Φορολογικής Νομοθεσίας

Αρθρογραφία στη Θεωρία & Πράξη Διοικητικού Δικαίου

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών από το 1993. Δικηγόρος παρ’ Αρείω Πάγω.