Στην αγορά 30.000.000 ίδιων μετοχών προχωρά ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος κατά τη χρονική περίοδο από 05/03/2021 έως και 28/01/2022.

Το εύρος των τιμών είναι από €1 (κατώτατη τιμή) έως €30 (ανώτατη τιμή) ανά μετοχή.

Το συνολικό ποσό που αναμένεται να διατεθεί για αγορά ιδίων μετοχών κατά την προαναφερόμενη περίοδο θα ανέλθει περίπου σε €167 εκατ. συμπεριλαμβανομένων των σχετικών εξόδων.

Η αγορά των ιδίων μετοχών θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με σκοπό την ακύρωσή τους κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και υπό τους όρους του ισχύοντος νομικού και κανονιστικού πλαισίου. Η κίνηση αυτή θα οδηγήσει στην περαιτέρω αύξηση της αξίας του μακροπρόθεσμου επενδυτή αλλά και όλων των μετόχων  που διακρατούν τις μετοχές του Ομίλου ΟΤΕ. Ο Όμιλος αναμένει επίσης να εγγράψει έκτακτα κέρδη.

Το τελικό συνολικό ποσό και ο αριθμός των μετοχών που εν τέλει θα αγορασθούν, θα εξαρτηθεί από την τιμή και την εμπορευσιμότητα της μετοχής, στην ως άνω χρονική περίοδο.

Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών θα διαχειριστεί κατά την κρίση της, ως Κύριος Ανάδοχος, η εταιρία «Morgan Stanley Europe SE» .

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here