Ο Οίκος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης Moody’s διατηρεί την Ελληνική Δημοκρατία κάτω από την επενδυτική βαθμίδα, προχώρησε όμως στην αναβάθμιση της Βασικής Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (BCA) της Αlpha Bank, μετά από 14 χρόνια, από Ba3 σε Ba2.

  • Mετά την Eurobank και την Εθνική, ο Moody’s αναβάθμισε τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση των καταθέσεων της Alpha Bank, σε Baa3/P-3 (επενδυτική βαθμίδα) από Ba1/NP, την αξιολόγηση μακροπρόθεσμου χρέους υψηλής εξασφάλισης σε Baa3 από Ba2 (+2 βαθμίδες) και την αξιολόγηση χρέους μειωμένης εξασφάλισης (Tier 2) σε Ba2 από B1 ( +2 βαθμίδες)

H Μοοdy’s διατηρεί θετικό το outlook των μακροπρόθεσμων καταθέσεων της ελληνικής τράπεζας, αντανακλώντας τις προσδοκίες του οίκου για την περαιτέρω βελτίωση του πιστωτικού προφίλ της Alpha Bank, κυρίως μέσω της αύξησης των κερδών της, των υψηλότερων επιπέδων κεφαλαίου και της βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού της, σε ευθυγράμμιση με το Στρατηγικό της Σχέδιο.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε, ο οίκος αξιολόγησης τονίζει ότι η αναβάθμιση του BCA αντανακλά την περαιτέρω πρόοδο που έχει σημειώσει η ελληνική τράπεζα στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο 6% του συνόλου των δανείων τον Μάρτιο του 2024 από 7,6% τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

  • Ο οίκος έλαβε επίσης υπόψη τα σχέδια της τράπεζας να βελτιώσει περαιτέρω την ποιότητα του ενεργητικού της μειώνοντας τον δείκτη των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) σε ποσοστό χαμηλότερο του 4% έως το τέλος του 2026.

Η αναβάθμιση της τράπεζας αντικατοπτρίζει επίσης το βελτιωμένο προφίλ επαναλαμβανόμενων κερδών, τη χαμηλότερη βάση κόστους και τις προσδοκίες για βιώσιμα κέρδη στο μέλλον, ειδικά εν μέσω ομαλοποιημένου περιβάλλοντος επιτοκίων.

O Moody’s αναμένει επίσης σταδιακά οφέλη για την τράπεζα στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων και στις τραπεζοασφαλιστικές δραστηριότητες από την πρόσφατη εμπορική συνεργασία της με την UniCredit.

Αυτή η βελτιωμένη χρηματοοικονομική επίδοση ενίσχυσε τη φερεγγυότητα της τράπεζας με τον δείκτη pro-forma CET1 να διαμορφώνεται στο 16,2% τον Μάρτιο του 2024, ενσωματώνοντας την πώληση πλειοψηφικού μεριδίου της θυγατρικής της στη Ρουμανία στη UniCredit που αναμένεται να ολοκληρωθεί.

  • Η Alpha Bank αναμένει περαιτέρω αύξηση του δείκτη CET1 στο 17,5% μέχρι το τέλος του 2026 βάσει του επιχειρηματικού της σχεδίου, ενσωματώνοντας πιθανές πληρωμές μερισμάτων με την πρώτη από αυτές να ξεκινά φέτος.

Ωστόσο, η Moody’s εξακολουθεί να πιστεύει ότι η ποιότητα αυτού του κεφαλαίου θα μπορούσε να τεθεί σε κίνδυνο από το υψηλό επίπεδο των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTCs), οι οποίες αποτελούσαν περίπου το 54% των κεφαλαίων CET1 της τράπεζας τον Μάρτιο του 2024 και είναι κοινό χαρακτηριστικό των ελληνικών τραπεζών.

Σύμφωνα με τη Moody’s η αξιολόγηση των καταθέσεων και του ανωτέρου χρέους θα μπορούσε να αναβαθμιστεί εκ νέου εάν υπάρξει περαιτέρω βελτίωση στην ποιότητα και την κερδοφορία των περιουσιακών στοιχείων της τράπεζας, ενώ διατηρεί σταθερούς δείκτες κεφαλαίου και πληροί την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL). Αυτές οι τάσεις θα βελτιώσουν τη φερεγγυότητα και την ικανότητα απορρόφησης ζημιών.