Η διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε ότι διανέμει προαιρετικά αποθεματικά συνολικού ύψους 410 εκατ. Ευρώ, στον μοναδικό μέτοχό της, την Eurobank Holdings.

Με τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 από την Eurobank Holdings στους μετόχους της.

Προς το παρόν, δεν έχει δοθεί άδεια από την Φρανκφούρτη και τον SSM για διανομή μερίσματος το οποίο σε κάθε περίπτωση θα καταβληθεί μετά την γενική συνέλευση των μετόχων που θα επικυρώσει τα αποτελέσματα του 2023, την Άνοιξη του 2024.

Το ποσό αντιστοιχεί σε μέρισμα περί τα 11 σεντς ανά μετοχή (μικτά).

Σύμφωνα, ωστόσο, με πηγές της τράπεζας το ποσό που σκοπεύει να διαθέσει στους μετόχους θα είναι έως 350 εκατ. ευρώ, πάντα σε συνάρτηση με την έγκριση που θα λάβει από τις αρμόδιες αρχές.

 
Η Ανακοίνωση

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank»), θυγατρική της Eurobank Ergasias Υπηρεσιών και Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία («Eurobank Holdings»), ανακοινώνει ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο της ενέκρινε στις 15/12/2023 τη διανομή προαιρετικών αποθεματικών στον μοναδικό μέτοχό της, την Eurobank Holdings, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 162 του ν. 4548/2018, συνολικού ποσού €410.000.000,00 εκ των οποίων ποσό €168.257.307,82 προέρχεται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Μερισμάτων» και ποσό €241.742.692,18 προέρχεται από τον λογαριασμό «Αποθεματικό Υπεραξίας Μεταβίβασης Τίτλων Συμμετοχών του άρθρου 48Α του Ν.4172/2013».

Η εν λόγω διανομή αποθεματικών πραγματοποιείται προκειμένου να καταστεί δυνατή η διανομή μερίσματος από τα κέρδη της χρήσης 2023 από την Eurobank Holdings στους μετόχους της. Επισημαίνεται ότι η διανομή μερίσματος από την Eurobank Holdings, τελεί υπό την προϋπόθεση λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και εγκρίσεων σύμφωνα με το εν ισχύ νομικό και κανονιστικό πλαίσιο, περιλαμβανομένης της έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ