Η διοίκηση της Motor Oil ανακοίνωσε την πώληση μέρους των δραστηριοτήτων θυγατρικής εταιρείας της στην Κύπρο, της Mediamax Holdings, προς την Primos Media. Το τίμημα ανέρχεται σε  41,4 εκατ. ευρώ.

  • H συναλλαγή  ουδεμία αλλαγή θα επιφέρει στο διοικητικό σχήμα της τηλεόρασης του Alpha.

Η κατά 100% θυγατρική της κυπριακή εταιρεία ΜΕDIAMAX HOLDINGS LIMITED, σύναψε με την εταιρεία PRIMOS MEDIA S.a.r.l. (έδρα Λουξεμβούργο – θυγατρική επενδυτικής εταιρείας) ιδιωτικό συμφωνητικό με ημερομηνία 29 Ιουνίου 2022.

H Primos Holdings SPF είναι μια εταιρία συμμετοχών που ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο, από τον όμιλο Hoche Partners.

Σήμερα λειτουργεί με το ειδικό νομικό πλαίσιο της “family wealth management company” ή στα ελληνικά, της ” Εταιρεία Διαχείρισης Οικογενειακής Περιουσίας” ή Family Office.
  • 3.955.780 μετοχών ή ποσοστού 50% του μετοχικού κεφαλαίου της κυπριακής εταιρείας ΝEVINE HOLDINGS LIMITED*, ιδιοκτήτριας ποσοστού 50,00001% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. Μετά την εν λόγω μεταβίβαση η συμμετοχή εκάστης εκ των ΜΕDIAMAX HOLDINGS LIMITED και PRIMOS MEDIA S.a.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΝEVINE HOLDINGS LIMITED διαμορφώνεται σε 50%.
  • 8.571.382 μετοχών ή ποσοστού 100% της κυπριακής εταιρείας ΜARTIKORIO LIMITED* ιδιοκτήτριας ποσοστού 24,99999% της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Το συνολικό τίμημα των ανωτέρω συναλλαγών συμφωνήθηκε σε Ευρώ 41.497.425.

Το τίμημα των Ευρώ 41.497.425 καταβλήθηκε ολοσχερώς στην ΜEDIAMAX HOLDINGS LIMITED και η ως άνω πώληση και μεταβίβαση των μετοχών της ΝEVINE HOLDINGS LIMITED και της ΜΑRTIKORIO LIMITED ολοκληρώθηκε.

Κατόπιν των παραπάνω, η άμεση και έμμεση συμμετοχή εκάστης εκ των MEDIAMAX HOLDINGS LIMITED και PRIMOS MEDIA S.a.r.l. στο μετοχικό κεφάλαιο της ALPHA ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 50%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here