του Γιάννη Δοξαρά, ιδρυτής & CEO της Warply

Εκτός από την τεχνολογική πρόκληση της ανάταξης του ανθρώπινου κεφαλαίου, λόγω της αυτοματοποίησης που επιφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη, ένας σύγχρονος CEO στην Ελλάδα αντιμετωπίζει όλο και συχνότερα τα λεγόμενα black swan events, με αποτέλεσμα την ανάγκη της αλλαγής του παραδείγματος ηγεσίας από peace mode CEO σε war mode CEO.

Η ένταξη της τεχνητής νοημοσύνης και η προσαρμογή στα ESG κριτήρια φαίνεται να έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον. Οι CEOs θα πρέπει να επενδύουν στην εσωτερική αναβάθμιση των στελεχών και στην ανάπτυξη ταλέντου που να μπορεί να χειριστεί τη νέα πραγματικότητα και ταυτόχρονα να ενσωματώνει στρατηγικές βιωσιμότητας που επιδιώκουν μακροπρόθεσμες κερδοφόρες αναπτύξεις, με σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο.

Η αλλαγή στην κουλτούρα είναι μια δύσκολη κοινωνικά εξίσωση –προϋποθέτει απολύσεις που στον κλάδο της τεχνολογίας, λόγω του RRF, μέχρι το τέλος του 2025, δεν θα δούμε ακόμη στην ελληνική αγορά–, αλλά ισοσκελίζεται από την ανάγκη για εσωτερικές αναβαθμίσεις στελεχών και την ανάπτυξη του ταλέντου του στελεχιακού δυναμικού, όπου, ανεξαρτήτως θέσεων, οι γνώσεις επεξεργασίας δεδομένων και το prompting προς ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο LLM θεωρούνται προαπαιτούμενα.

Οι τρέχουσες εξελίξεις, όπως η ταχύτατη τεχνολογική εξέλιξη και η αυξημένη έμφαση στα κριτήρια ESG, δημιουργούν τόσο προκλήσεις όσο και ευκαιρίες. Η ελληνική αγορά πληροφορικής κυρίως του τεράστιου ανεκπλήρωτου απαιτεί περαιτέρω συγκέντρωση και συγχωνεύσεις, αλλά για εμάς στην Warply, όπου το αποτύπωμα είναι διεθνές, αυτό που βλέπουμε ως τάση είναι η λεγόμενη 360 προσέγγιση, που ακολουθούμε και στο επιχειρηματικό μας μοντέλο. Για παράδειγμα, πέρα από ένα Enterprise SaaS platform, προσφέρουμε και συμβουλευτική στη διαχείριση των analytics και του customer experience για τους μεγάλους μας πελάτες, οι οποίοι βιώνουν ακριβώς τα ίδια προβλήματα ψηφιακής κουλτούρας που συζητάμε, με συνέπεια εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες όπως το Warply Academy of Loyalty να είναι από τα βασικά μας προϊόντα σε πωλήσεις.

Στην ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου, της κουλτούρας και της καινοτομίας προσθέτουμε τη στρατηγική επέκταση της παρουσίας της εταιρείας σε δυναμικά αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η Μέση Ανατολή, η Λατινική Αμερική και η Νοτιοανατολική Ασία. Επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη για περαιτέρω αυτοματοποίηση διαδικασιών, η οποία αποσβένεται άμεσα από τη χρήση του προϊόντος μας από εμάς τους ίδιους, μιας και το 50% του τζίρου μας προέρχεται από συμβουλευτικές υπηρεσίες διαχείρισης προγραμμάτων πιστότητας για τους πελάτες μας. Οι στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους στο είδος τους, όπως η Mastercard, η προσαρμογή στις τοπικές συνθήκες και η κατανόηση των ιδιαίτερων αναγκών αυτών των αγορών είναι κρίσιμες για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την ταχεία ανάπτυξή τους και την ισχυροποίηση της εταιρικής μας θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο.