Καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής γίνονται συνεχώς πιο εμφανείς και ακραίες, η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών ρύπων αναδεικνύεται ως αναγκαιότητα.

Η ΕΕ επεξεργάζεται εντατικά, την τελευταία τριετία, ένα συγκροτημένο σχέδιο δράσης και μια εκτενή δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων, ώστε να ισχυροποιηθεί ο προσανατολισμός των επενδύσεων και χρηματοδοτήσεων σε μια περιβαλλοντικά βιώσιμη κατεύθυνση.

Ήδη η παράμετρος του κλίματος ενσωματώνεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, και ιδίως στα κριτήρια πιστωτικού κινδύνου, γεγονός που θα μεταβάλει καταλυτικά το προφίλ της εκάστοτε τραπεζικής χρηματοδότησης. Με απλούς όρους, πράσινα προϊόντα και δάνεια θα επενεργούν βελτιωτικά για τα εποπτικά κεφάλαια των τραπεζών, θα διαφοροποιούν το δανειοδοτικό τους μείγμα και θα λειτουργούν αντισταθμιστικά ως προς δάνεια σε ρυπογόνους τομείς, απομειώνοντας τον συντελεστή έκθεσης κινδύνου για τα πιστωτικά τους ανοίγματα.

H απόφαση της ΕΤΕπ να καταργήσει τη δανειοδότηση σε έργα ορυκτών καυσίμων από τα τέλη του 2021 και αντίστοιχες προσεγγίσεις από μεγάλες διεθνείς τράπεζες υποδεικνύουν την κατεύθυνση προσαρμογής του τραπεζικού συστήματος. Είναι χαρακτηριστικό το ότι τον Φεβρουάριο του 2020 η ΕΤΕπ αποφάσισε τη διοχέτευση 2 δισ. ευρώ για καθαρή ενέργεια και μεταφορές και 1,7 δισ. ευρώ για ενεργειακή απόδοση στη βιομηχανία και εταιρική καινοτομία.

Οι πρώτες πρωτοβουλίες

Στο πλαίσιο των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, οι τράπεζες υποχρεωτικά προχωρούν σε μια σειρά από προφανείς –όπως τις χαρακτηρίζουν– πρωτοβουλίες, όπως η προσφορά ανταγωνιστικών χρηματοδοτικών πακέτων για την ενθάρρυνση της ηλεκτροκίνησης, ελκυστικότερων επιτοκίων για επιχειρήσεις που επενδύουν στην πράσινη οικονομία, κινήτρων για τη διάδοση της ευφυούς γεωργίας ή για την πριμοδότηση των επιχειρήσεων που κάνουν συνετή χρήση λιπασμάτων και υδάτων.

Η Υπεύθυνη Τραπεζική, στη βάση των αρχών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που υπογράφτηκαν το 2019 στο Παρίσι και στις οποίες έχουν προσχωρήσει 180 τράπεζες (μεταξύ των οποίων και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στη χώρα μας), δεν είναι ένα κείμενο ιδεών. Υπό την καθοδήγηση των εποπτικών αρχών αλλά και της ίδιας της επενδυτικής κοινότητας, που αξιολογεί τις επιδόσεις κάθε επιχείρησης στην οποία προτίθεται να τοποθετήσει κεφάλαια, οι πρωτοβουλίες για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, η διαφάνεια και ο βαθμός λογοδοσίας κάθε επιχείρησης αποκτούν μετρήσιμη επίδοση.

Στη βάση της μετάβασης σε μια κοινωνία χαμηλών ρύπων και αυξημένης ευαισθητοποίησης σε κοινωνικά θέματα, οι εποπτικές αρχές πριμοδοτούν τις τράπεζες με απαιτήσεις για λιγότερα εποπτικά κεφάλαια όταν χρηματοδοτούν πράσινες επενδύσεις και κάνουν αποδεκτά για χρηματοδότηση τα ομόλογα επιχειρήσεων με πράσινη πιστοποίηση.

Οι διεθνείς επενδυτές, από την πλευρά τους, επενδύουν σε μετοχές εταιρειών που έχουν εντάξει αυτές τις αρχές στην ευρύτερη στρατηγική τους και στα επιχειρηματικά τους πλάνα. Δεν πάει πολύς καιρός –συγκεκριμένα λίγο πριν από το ξέσπασμα του Covid-19– που μεγάλες πολυεθνικές ανά τον κόσμο κατέγραφαν τα αεροπορικά ταξίδια των στελεχών τους προκειμένου να μετρήσουν την επίδραση στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Το σύνθημα για μια βιώσιμη κοινωνία ηχεί στην παγκόσμια κοινότητα πιο ισχυρό από ποτέ και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στον αποκλεισμό μιας επιχείρησης από την τραπεζική χρηματοδότηση ή τη χρηματοδότησή της με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους αν δεν εναρμονίζεται με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η εντεινόμενη ευαισθητοποίηση απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και στην ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος, όπως αποτυπώνεται πλέον ξεκάθαρα στις πολιτικές προτεραιότητες τόσο της ΕΕ όσο και ευρύτερα, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο σε επίπεδο τραπεζικών χρηματοδοτήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό, τα κριτήρια ESG (Environmental, Social and Governance), μεταξύ των οποίων, τουλάχιστον στην παρούσα φάση, κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζει το σκέλος των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, οδηγούν όχι μόνο τα επενδυτικά κεφάλαια, αλλά και τις επιλογές του χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Δημιουργώντας έτσι νέες δυνατότητες για τις επιχειρήσεις να αντλήσουν χρηματοδότηση, προκειμένου να υλοποιήσουν πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά τα επενδυτικά σχέδια τα οποία ανταποκρίνονται και εντάσσονται σε αυτήν τη στρατηγική κατεύθυνση.

Το ορόσημο της βιομηχανίας

Υπό αυτό το πρίσμα, η πρόσφατη απόφαση της Τράπεζας Πειραιώς να χρηματοδοτήσει την ElvalHalcor, ως πρώτη τέτοια κίνηση προς καθαρά βιομηχανικό όμιλο, αποκτά ξεχωριστή βαρύτητα.

Γιατί, μέχρι τώρα, τόσο η Τράπεζα Πειραιώς όσο και άλλες τράπεζες έχουν προχωρήσει σε αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις στους κλάδους της ενέργειας (με έμφαση στις ΑΠΕ), των υλικών συσκευασίας, και πάντως σε ένα περιορισμένο «τόξο» επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Η χρηματοδότηση της ElvalHalcor, με κριτήρια βιώσιμης ανάπτυξης (ESG), θα μπορούσε να χαρακτηριστεί «ορόσημο» για το αντίστοιχο άνοιγμα και προς τη βιομηχανία. Και είναι μια επιλογή την οποία εκτιμάται ότι θα υιοθετήσουν άμεσα και οι άλλες ελληνικές τράπεζες.

Εκτός όμως από τη δεδομένη ισχύ και το εκτόπισμα του ομίλου της ElvalHalcor, σημασία στην προκειμένη περίπτωση έχουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, τα οποία απηχούν τα κριτήρια ESG και κυρίως τον πράσινο πυλώνα τους.

Συγκεκριμένα, η χρηματοδότηση ύψους 40 εκατ. ευρώ από την Τράπεζα Πειραιώς εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες. Αφενός στη συμφωνία για την εφαρμογή ενός πλαισίου περιβαλλοντικών αρχών και στόχων, όπου με την εκπλήρωσή του θα παρέχονται ουσιαστικά κίνητρα χρηματοοικονομικής ανταγωνιστικότητας, συμβάλλοντας έτσι στην περιβαλλοντική και κλιματική αναβάθμιση της χώρας.

Αφετέρου στο γεγονός ότι ο βιομηχανικός όμιλος έχει προχωρήσει σε τρεις κινήσεις με σημαντικό περιβαλλοντικό όφελος, και ειδικότερα:

 • Στην κάλυψη αναγκών πρώτων υλών μετάλλου από δευτερογενείς πρώτες ύλες (σκραπ αλουμινίου και χαλκού, αντίστοιχα) σε ποσοστό άνω του 25% για τον Τομέα Έλασης Αλουμινίου (της ΕΛΒΑΛ), και σε ποσοστό άνω του 45% για τον Τομέα Σωλήνων Χαλκού (της ΧΑΛΚΟΡ).
 • Στη διάθεση στην αγορά προϊόντων έλασης αλουμινίου και σωλήνων χαλκού με πιστοποιημένη περιβαλλοντική διαχείριση, σύμφωνα με ανάλυση του κύκλου ζωής τους.
 • Στην πιστοποίηση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης με βάση διεθνή πρότυπα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι καταγράφεται κινητικότητα και σε άλλους μεγάλους ομίλους της βαριάς βιομηχανίας, καθώς και στον τραπεζικό τομέα, ώστε να υπάρξουν αντίστοιχες συμφωνίες το επόμενο διάστημα.

Ο ρόλος των κεντρικών τραπεζών

Η βασική αρχή που διέπει τη φιλοσοφία των κεντρικών τραπεζών είναι ότι δεν νοείται χρηματοοικονομική σταθερότητα χωρίς βιωσιμότητα του αναπτυξιακού μοντέλου. Η ΤτΕ είναι από τις πρώτες αν όχι η πρώτη κεντρική τράπεζα που ασχολήθηκε με θέματα βιωσιμότητας, συστήνοντας το 2009 την Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής, η οποία συμβάλλει με την έρευνά της στο κρίσιμο ζήτημα της αλλαγής του κλίματος.

Ο τραπεζικός τομέας πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον, κατευθύνοντας κεφάλαια σε δράσεις που αποφέρουν θετικά αποτελέσματα για την κοινωνία και καθοδηγώντας τους πελάτες του στην ορθή διαχείριση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Πέρα από τη στήριξη των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής, η ΤτΕ έχει ένα μεγάλο εύρος δράσεων που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας και κλιματικής αλλαγής. Στο πλαίσιο μνημονίου συνεργασίας που υπέγραψε με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Ακαδημία Αθηνών, σχεδιάζει την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και τώρα παρακολουθεί την εφαρμογή της συμμετέχοντας στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE-IP AdaptInGr.

Παράλληλα, η ΤτΕ συμμετέχει στο Δίκτυο Κεντρικών Τραπεζών και Εποπτικών Αρχών για ένα Πράσινο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, που έχει συσταθεί με σκοπό την ενίσχυση της παγκόσμιας προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας των Παρισίων και την ενδυνάμωση του ρόλου του χρηματοπιστωτικού συστήματος στον δρόμο για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Συμμετοχή της ΕΕΤ στον παγκόσμιο διάλογο για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης

Το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει υιοθετήσει, σχεδόν στο σύνολό του, τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, στο πλαίσιο της Επιτροπής Αειφόρου Ανάπτυξης, έχει θέσει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος στον παγκόσμιο διάλογο για τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν οι αειφόρες πρακτικές δραστηριότητες που δημιουργούν ευημερία για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές. Με τον τρόπο αυτό το τραπεζικό σύστημα λειτουργεί ως γέφυρα μεταξύ της κοινωνίας και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στην κοινωνική πρόοδο, στην προώθηση και διαφύλαξη του περιβαλλοντικού πολιτισμού και στην υποστήριξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που παράγουν περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.

Το πρώτο βήμα του τραπεζικού συστήματος προς αυτήν την κατεύθυνση ήταν να εντάξει τις νέες αυτές αρχές στα εγχειρίδια πιστοδοτήσεων. Τα κριτήρια χρηματοδότησης δεν μπορούν να είναι μόνο τεχνοκρατικά και οικονομικά, αλλά να περιλαμβάνουν και όρους με σκοπό την περιβαλλοντική και κοινωνική ευθύνη.

Η ΕΕΤ συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο για την Κυκλική Οικονομία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, συνεργάζεται με τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Καταναλωτή για τον σχεδιασμό της νέας πολιτικής για την εταιρική κοινωνική ευθύνη και την υπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά καθώς και με τη Γενική Γραμματεία για τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης. Είναι ιδρυτικό μέλος της πρωτοβουλίας Sustainable Greece 2020 και συμμετέχει ενεργά σε όλες τις επιστημονικές επιτροπές και τις ομάδες εργασίας της πρωτοβουλίας.

Ο ρόλος του μετόχου

Το ΤΧΣ, έχοντας συνεισφέρει στη διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στην Ελλάδα, προς χάριν του δημόσιου συμφέροντος, μέσω των ανακεφαλαιοποιήσεων των τραπεζών, επικεντρώνεται πλέον στη στήριξη των ιδρυμάτων ως ενεργός μέτοχος.

Το Ταμείο, έχοντας θέσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, έχει καθοδηγήσει τις τράπεζες να υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν μια ενισχυμένη και αποτελεσματική δομή εταιρικής διακυβέρνησης και λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, έχει προωθήσει την ανάδειξη στο ανώτατο επίπεδο των θεμάτων δεοντολογίας και κοινωνικής ευθύνης που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες, μέσω της πρωτοβουλίας του για τη δημιουργία Επιτροπής Δεοντολογίας (ή Ηθικής) και Αειφορίας στο διοικητικό συμβούλιο. Τέλος, έχει εντάξει στις προτεραιότητές του ένα φάσμα θεμάτων ευρύτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος, όπως τα θέματα της κλιματικής αλλαγής, της κοινωνικής συνοχής και άλλων σύγχρονων προκλήσεων.

Η εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αλλά και βιώσιμης ανάπτυξης έχει αποδειχθεί ότι οδηγεί στην αύξηση της απόδοσης των εταιρειών, καθιστώντας τες πιο ελκυστικές σε διεθνείς επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο το ΤΧΣ προσδοκά ότι μακροπρόθεσμα η εφαρμογή τους θα στηρίξει την αξία των μετοχών των τραπεζών και, παράλληλα με την επίτευξη του στόχου μείωσης των δανείων σε καθυστέρηση, καθώς και την αύξηση της κερδοφορίας τους, θα αποτελέσουν έναν ελκυστικό επενδυτικό στόχο και θα διευκολυνθεί μια επιτυχής αποεπένδυση του Ταμείου από τις τράπεζες.

Τράπεζα Πειραιώς: Πράσινες χρηματοδοτήσεις 1,4 δισ. ευρώ

Η Τράπεζα Πειραιώς ανταποκρίθηκε αμέσως το 2018 στο κάλεσμα του UNEP FI για τη διαμόρφωση των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής. Για την εφαρμογή τους η τράπεζα θα δημιουργήσει σε πρώτο επίπεδο τις εσωτερικές υποδομές, τις πολιτικές και τις στρατηγικές και θα διαμορφώσει τη νέα της ESG (Environmental, Social and Governance) ατζέντα. Αυτό θα της επιτρέψει, έχοντας τη σωστή τεχνογνωσία και τα εργαλεία, να συνεργαστεί με τους πελάτες και τους επενδυτές ώστε να τους κατευθύνει σε μακροχρόνιες και βιώσιμες επενδύσεις.

Σε δεύτερο επίπεδο, θα εντοπίσει σε ποιους τομείς της οικονομίας μπορεί η τράπεζα να έχει τις μεγαλύτερες θετικές επιπτώσεις, μειώνοντας ταυτόχρονα τις αρνητικές της επιπτώσεις. Θα σχεδιάσει σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες για την υποστήριξη επενδύσεων σε έργα που οδηγούν στη μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και έχουν θετικό πρόσημο για την κοινωνία.

Ενδεικτικό παράδειγμα των πρωτοβουλιών του Ομίλου είναι οι πράσινες χρηματοδοτήσεις της τράπεζας, που ανέρχονται σε 1,4 δισ. ευρώ και αφορούν πάνω από 20.000 πελάτες, ιδιώτες και επιχειρήσεις, ενώ συμπεριλαμβάνουν τη χρηματοδότηση περίπου 26% των έργων ΑΠΕ στη χώρα.

Επιπλέον, η Τράπεζα Πειραιώς δημιουργεί ειδικά προϊόντα, τόσο επενδυτικά (α/κ World Sustainability Balanced Fund) όσο και δανειακά (ev-loan και ev-lease για αγορά και leasing ηλεκτρικών οχημάτων, ΑΠΕ για αγρότες κ.λπ.), με ελκυστικότερους όρους.

Alpha Bank: Επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ για το περιβάλλον

Η Alpha Bank συμμετέχει ενεργά στην παγκόσμια προσπάθεια για τη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος προσυπογράφοντας τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής από τον περασμένο Αύγουστο και στηρίζοντας, ως founding signatory, το UNEP FI (United Nations Environment Programme Finance Initiative), στο οποίο είναι μέλος από το 2004.

Στους βασικούς πυλώνες για βιώσιμη ανάπτυξη, δηλαδή ποιοτική εκπαίδευση, αξιοπρεπή εργασία, βιομηχανία, καινοτομία, ειρήνη, δικαιοσύνη και ισχυρούς θεσμούς, η Alpha Bank έχει συμπεριλάβει και τον στόχο για την υγεία και ευημερία, στον οποίο συμβάλλει μέσω του προγράμματος «Μαζί με στόχο την υγεία», που αποσκοπεί στην ενίσχυση των δομών του ΕΣΥ σε απομακρυσμένα νησιά, καθώς και τον στόχο για τη δράση για το κλίμα, μέσω στοχευμένων επενδύσεων στο περιβάλλον και πρωτοβουλιών για μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος.

Παραδείγματα για το πώς η υιοθέτηση αυτών των αρχών μετασχηματίζεται σε συγκεκριμένες δράσεις είναι η χρηματοδότηση σε επενδύσεις που προωθούν την περιβαλλοντικά βιώσιμη ανάπτυξη, όπως ΑΠΕ, κτήρια με περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έργα διαχείρισης αποβλήτων κ.ά. συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ.

Μέσω της θυγατρικής Alpha Ventures, επενδύει σε εταιρείες που συνεισφέρουν στη μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος, όπως η εξειδικευμένη εταιρεία ΖΕΒ, που σχεδιάζει και υλοποιεί έργα εξοικονόμησης ενέργειας, και η εταιρεία Meazon, που σχεδιάζει και κατασκευάζει «έξυπνα» διασυνδεόμενα συστήματα μέτρησης επιμέρους ενεργειακών καταναλώσεων.

Eurobank: Νέα προϊόντα και υπηρεσίες για την πράσινη οικονομία

Η υποστήριξη των Αρχών Υπεύθυνης Τραπεζικής επισφραγίζει για τη Eurobank την απόφαση της διοίκησης να λειτουργεί με αρχές, αξίες και πρακτικές που βασίζονται στην υπευθυνότητα απέναντι στους πελάτες, τους εργαζομένους και την κοινωνία.

Στη Eurobank «τρέχουν» πιλοτικά δύο προγράμματα. Το ένα αφορά την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που διευκολύνουν τη μετάβαση προς μια πράσινη οικονομία και το δεύτερο στην ενίσχυση της βαρύτητας των κριτηρίων ESG (Environmental, Social and Governance) στη διαμόρφωση επιχειρηματικών σχέσεων με τους συνεργάτες της.

Ταυτόχρονα, ο Όμιλος θέτει ποσοτικούς στόχους για επενδύσεις που προάγουν την πράσινη οικονομία, ενισχύει τη χρήση κριτηρίων ESG στην αξιολόγηση πελατών, ενθαρρύνει τους πελάτες αναπτύσσοντας συγκεκριμένα προγράμματα και πρωτοβουλίες, προωθεί την αύξηση της εκπροσώπησης των γυναικών στη διοίκηση, ενσωματώνει τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή στην εταιρική διακυβέρνηση και αναπτύσσει φιλόδοξους στόχους για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Ενδεικτικά παραδείγματα είναι η πρώτη βιοδιασπώμενη κάρτα, που λάνσαρε πρόσφατα η Eurobank, και η συμμετοχή της το 2019 στην έκδοση του πρώτου πιστοποιημένου πράσινου εταιρικού ομολόγου στην ελληνική αγορά. Η θυγατρική Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ έγινε το 2019 η πρώτη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στην Ελλάδα που εντάχθηκε στην παγκόσμια πρωτοβουλία Principles for Responsible Investment, συνδέοντας τις επενδυτικές αποφάσεις με τα κριτήρια ESG.

Εθνική Τράπεζα: Στήριξη έργων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει από το 2018 στο Οικουμενικό Σύμφωνο του ΟΗΕ, στο πλαίσιο του οποίου οι συμμετέχοντες καλούνται να ευθυγραμμιστούν με τις 10 παγκόσμια αποδεκτές αρχές στα πεδία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, των συνθηκών εργασίας, του περιβάλλοντος, της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και με τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Εφαρμόζοντας εμπράκτως τη στρατηγική της ως «η τράπεζα της ενέργειας», είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που στηρίζει ολοκληρωμένα την αγορά ενέργειας, από τη χρηματοδότηση των επενδύσεων παραγωγής της μέχρι την εκκαθάριση των συναλλαγών αγοράς και πώλησής της.

Στρατηγικός στόχος της διοίκησης της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί η χρηματοδότηση επενδύσεων ΑΠΕ, και ήδη το χαρτοφυλάκιο του Ομίλου περιλαμβάνει έργα ισχύος περίπου 1,5G W, ενώ οι πιστοδοτήσεις υπερβαίνουν το 1 δισ. ευρώ.

Η Εθνική Τράπεζα διαχρονικά αναλαμβάνει επενδυτικές πρωτοβουλίες σε τομείς καινοτομίας και υψηλής τεχνογνωσίας και χρηματοδοτεί ερευνητικά προγράμματα για τεχνολογίες που συμβάλλουν στην προσπάθεια της χώρας για βιώσιμη και πράσινη ανάπτυξη.

Το 2019 η Εθνική Τράπεζα ήταν ο πρώτος φορέας συνεργασίας στην πρωτοβουλία ανάπτυξης του «ταμείου υποδομών». Το πρόγραμμα, συνολικού ύψους 650 εκατ. ευρώ, με πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ελληνικού Δημοσίου, έχει στόχο τη στήριξη έργων ΑΠΕ, πρωτοβουλιών ενεργειακής απόδοσης και αστικών έργων.

Επιπλέον, η τράπεζα θέσπισε πρόσφατα ειδικό πλαίσιο με σκοπό την έκδοση πράσινων ομολόγων.

Ταμείο Ανάκαμψης: Χρηματοδότηση 6 δισ. ευρώ για 28 πράσινες επενδύσεις

Είκοσι οκτώ επενδυτικά σχέδια για την πράσινη ενέργεια, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και επιχειρήσεων, την ηλεκτροκίνηση, αλλά και τη θωράκιση της πολιτικής προστασίας περιλαμβάνονται στο Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν με πόρους 6 δισ. ευρώ, κινητοποιώντας επενδύσεις της τάξης των 10 δισ. ευρώ.

Το σκέλος της πράσινης ανάπτυξης του Ταμείου Ανάκαμψης χωρίζεται σε τέσσερις άξονες:

 1. Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο, φιλικό στο περιβάλλον
 2. Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση
 3. Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών
 4. Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

Αναλυτικά:

Μετάβαση σε νέο ενεργειακό μοντέλο, φιλικό στο περιβάλλον

 

 1. Δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθοριστικών για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, 450 εκατ. ευρώ
 2. Επένδυση: Αποκατάσταση εδαφών παλαιών λιγνιτωρυχείων στη Δυτική Μακεδονία, 242 εκατ. ευρώ
 3. Επένδυση: Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς, 195 εκατ. ευρώ
 4. Υπογειοποίηση και αναβάθμιση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε αστικές περιοχές για τη θωράκισή τους έναντι ακραίων καιρικών φαινομένων, 60 εκατ. ευρώ
 5. Επένδυση: Αναβάθμιση δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας σε δασικές περιοχές για την αποτροπή πυρκαγιών 40 εκατ. ευρώ
 6. Επένδυση: Αύξηση ισχύος υποσταθμών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να διευκολυνθεί η σύνδεση νέων ΑΠΕ, 12 εκατ. ευρώ
 7. Μεταρρύθμιση και διασφάλιση βιωσιμότητας του ειδικού λογαριασμού για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΕΛΑΠΕ), 202 εκατ. ευρώ

Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος της χώρας και χωροταξική μεταρρύθμιση

 1. Επένδυση: Εξοικονομώ κατ’ οίκον, 1,081 δισ. ευρώ
 2. Επένδυση: Στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, 475 εκατ. ευρώ
 3. Επένδυση: Εξοικονομώ επιχειρώντας, 450 εκατ. ευρώ
 4. Επένδυση: Εξοικονομώ στο Δημόσιο, 200 εκατ. ευρώ
 5. Επένδυση: Ανάπλαση πρώην Βασιλικών Κτημάτων Τατοΐου, 45 εκατ. ευρώ
 6. Επένδυση: Ανακαίνιση ΟΑΚΑ, 43 εκατ. ευρώ
 7. Μεταρρύθμιση: Πολεοδομικά σχέδια σε ολόκληρη την Ελλάδα, 250 εκατ. ευρώ

Μετάβαση σε ένα πράσινο και βιώσιμο σύστημα μεταφορών

 1. Υποστήριξη πράσινης μεταποίησης & μεταφορών – Ανάπτυξη τεχνολογίας δέσμευσης & αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα, 300 εκατ. ευρώ
 2. Επένδυση: Ηλεκτροκίνηση συγκοινωνιών (φορτιστές παντού, ηλεκτρικά αστικά λεωφορεία, ηλεκτρικά ταξί), 220 εκατ. ευρώ

Αειφόρος χρήση των πόρων, ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή και διατήρηση της βιοποικιλότητας

 1. Επένδυση: Αναβάθμιση ύδρευσης αναπτυσσόμενων περιοχών, 290 εκατ. ευρώ
 2. Επένδυση: Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης, 224 εκατ. ευρώ
 3. Επένδυση: Επεξεργασία και καθαρισμός αστικών λυμάτων περιβαλλοντικά ευαίσθητων οικισμών και εκσυγχρονισμός εγκαταστάσεων σε επιλεγμένες πόλεις, 23 εκατ. ευρώ
 4. Μεγάλο πρόγραμμα αρδευτικών έργων με ΣΔΙΤ για την ενίσχυση της γεωργικής παραγωγής, 200 εκατ. ευρώ
 5. Επένδυση: Έργα παροχής και εξοικονόμησης πόσιμου νερού, 200 εκατ. ευρώ
 6. Επένδυση: Δράσεις προστασίας της βιοποικιλότητας, 100 εκατ. ευρώ
 7. Επενδύσεις εκσυγχρονισμού εναέριων μέσων για την Πολιτική Προστασία, 155 εκατ. ευρώ
 8. Επένδυση: Αντιπλημμυρικά έργα, 110 εκατ. ευρώ
 9. Επένδυση: Ενίσχυση αντιπυρικής & αντιπλημμυρικής προστασίας (οχήματα, εξοπλισμός κ.λπ.), 115 εκατ. ευρώ
 10. Επένδυση: Έργα ανάπτυξης του στρατηγικού σχεδίου διαχείρισης κινδύνων της Πολιτικής Προστασίας, 74 εκατ. ευρώ
 11. Επένδυση: Αναβάθμιση εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας, 45 εκατ. ευρώ
 12. Επένδυση: Κατασκευή 13 περιφερειακών κέντρων Πολιτικής Προστασίας, 19 εκατ. ευρώ

………………………..

αναδημοσίευση

αφιέρωμα πράσινη χρηματοδότηση, περιοδικό ΧΡΗΜΑ, τευχ. Μαρ-Απρ 2021

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here