Δυναμικό ξεκίνημα για το 2018, με συρρίκνωση ζημιών και τις πωλήσεις να σημειώνουν αύξηση 19,8% στα €105,7 εκατ. το α’ τρίμηνο σημείωσε η Frigoglass το 2018.

Οι πωλήσεις στην Ανατολική Ευρώπη αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό σε συνέχεια της ενισχυμένης ζήτησης ψυγείων σε Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουγγαρία. Η ανάπτυξη διατηρήθηκε στη Δυτική Ευρώπη, κυρίως λόγω των αυξημένων παραγγελιών από τους εμφιαλωτές της Coca-Cola σε Ιταλία και Ελλάδα. Οι πωλήσεις στην Αφρική και Μέση Ανατολή σημείωσαν ισχυρή ανάκαμψη στο τρίμηνο, κυρίως λόγω παραγγελιών στην Νιγηρία που μεταφέρθηκαν από την προηγούμενη χρονιά, καθώς και της αυξημένης ζήτησης στην Βόρεια Αφρική. Οι πωλήσεις στην Ασία μειώθηκαν σε σχέση με πέρυσι εξαιτίας της αδύναμης ζήτησης στην Ινδία. Στον κλάδο της Υαλουργίας, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 35,1% ως αποτέλεσμα της ισχυρής ζήτησης για γυάλινες φιάλες και για τα συμπληρωματικά προϊόντα μας, πλαστικά κιβώτια.

Το μικτό κέρδος (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) αυξήθηκε κατά 26,6%, στα €22,6 εκατ. το τρίμηνο. Το μικτό περιθώριο κέρδους διευρύνθηκε κατά 116 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 21,4%, κυρίως λόγω των αυξημένων πωλήσεων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης, του ευνοϊκότερου μείγματος πωλήσεων ως αποτέλεσμα της αυξημένης συνεισφοράς της Ευρώπης, της βελτίωσης της παραγωγικότητας των εργοστασίων του κλάδου Επαγγελματικής Ψύξης και της ισχυρής αύξησης των πωλήσεων του κλάδου Υαλουργίας.

Τα λειτουργικά έξοδα (εξαιρουμένων των αποσβέσεων) μειώθηκαν κατά 0,9% σε €10,1 εκατ. Συνεπώς, ο δείκτης λειτουργικών εξόδων προς πωλήσεις βελτιώθηκε κατά 200 μονάδες βάσης σε 9,6%, το τρίμηνο.

Ως αποτέλεσμα, τα Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) για το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 37,9% σε €13,1 εκατ., με το αντίστοιχο περιθώριο να βελτιώνεται κατά 163 μονάδες βάσης σε 12.4%.

Η μείωση του επιπέδου και του κόστους δανεισμού, έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, συντέλεσε στην μείωση του καθαρού χρηματοοικονομικού κόστους κατά 30,7% σε €4,9 εκατ.

Frigoglass: Συρρίκνωση ζημιών το α' τρίμηνο του 2018

Η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημιές ύψους €1,4 εκατ. από μη συνεχιζόμενες δραστηριότητες, σε σύγκριση με ζημιές ύψους €1,8 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2017, λόγω των μειωμένων αποσβέσεων σε συνέχεια της απομείωσης των παγίων περιουσιακών στοιχείων. Οι καθαρές ζημιές στο τρίμηνο αντικατοπτρίζουν την μειωμένη ζήτηση και απορρόφηση κόστους του εργοστασίου στο Ντουμπάι.

Συμπεριλαμβανομένων των μη συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων, η Frigoglass σημείωσε καθαρές ζημιές ύψους €3,7 εκατ. το τρίμηνο, συγκριτικά με ζημιές ύψους €12,2 εκατ. πέρυσι, αντανακλώντας το βελτιωμένο λειτουργικό κέρδος και τα έξοδα της διαδικασίας κεφαλαιακής αναδιάρθρωσης, που επηρέασαν το πρώτο τρίμηνο του 2017.

Ο κύριος Νίκος Μαμουλής, Διευθύνων Σύμβουλος της Frigoglass, σχολίασε:

“Πραγματοποιήσαμε ένα δυναμικό ξεκίνημα για το 2018, που ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας για ανάπτυξη των πωλήσεων και βελτίωση του περιθωρίου EBITDA κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Συνεχίζουμε να υλοποιούμε τις στρατηγικές μας προτεραιότητες με στόχο την επιστροφή σε κερδοφόρα ανάπτυξη. Εστιάζουμε στη διατήρηση της ανάπτυξής μας, βασιζόμενοι και στις εκτιμήσεις για σταδιακή βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος σε σημαντικές αγορές που δραστηριοποιούμαστε.”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here