Φρένο στις υπερβολές με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, ετοιμάζει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), με δέσμη μέτρων που προτείνει η Αρχή και με το οποίο, θα εξομαλυνθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια που έκαναν ήδη την εμφάνισή τους, λόγω και της αύξησης των τιμών στα καύσιμα το προηγούμενο διάστημα.

Η δέσμη των μέτρων στοχεύει τις αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια που από την έκπτωση πέρασαν πλέον στις ανατιμήσεις και στους όρους διαφάνειας προς όφελος του καταναλωτή. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με πληροφορίες προτείνεται:

Όρια στην προσαύξηση των κυμαινόμενων τιμολογίων

Στα τιμολόγια που είναι κυμαινόμενα η ΡΑΕ προτείνει να υπάρχει ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας. Κάθε προμηθευτής θα μπορεί να προσδιορίσει δικούς του δείκτες όπως για παράδειγμα την τιμή της χονδρεμπορικής αγοράς, τιμή χονδρεμπορικής συν χρεώσεις αγοράς εξισορρόπησης, τιμές δικαιωμάτων εκπομπής ρύπων, τιμές φυσικού αερίου (TTF). Ωστόσο οι δείκτες θα πρέπει να είναι προσβάσιμοι και υπολογίσιμοι από τους καταναλωτές.

Κατάργηση των ρητρών πρόωρης αποχώρησης

Η ΡΑΕ, εξετάζει την απαγόρευση στην επιβολή ρήτρας πρόωρης αποχώρησης είτε για λόγους αλλαγής προμηθευτή είτε για λόγους τερματισμού της σύμβασης και αποσύνδεσης του μετρητή. Εξαίρεση από την παραπάνω γενική αρχή μπορεί να αποτελεί η περίπτωση της καταγγελίας από τον πελάτη,σύμβασης σταθερής τιμής.

Έντυποι λογαριασμοί

Για τους καταναλωτές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν έντυπους και όχι ηλεκτρονικούς λογαριασμούς, η ΡΑΕ θεωρεί ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν διαφοροποιήσεις του τρόπου τιμολόγησης που καταλήγουν σε κύρωση (malus) εις βάρος τους.

Ομοίως οποιαδήποτε αύξηση της χρέωσης προμήθειας στην περίπτωση έντυπης τιμολόγησης θα πρέπει να θεωρείται ως απαγορευτικό αρνητικό κίνητρο που αναίτια δημιουργεί διακρίσεις σε βάρος των καταναλωτών.

Κατάργηση του παγίου

Η ΡΑΕ προτείνει την κατάργηση του παγίου ή κάθε άλλης παρεμφερούς επιβάρυνσης στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Σύμφωνα με το Ρυθμιστή η κατάργηση του παγίου εντάσσεται στο πλαίσιο της απλότητας και της σαφήνειας των λογαριασμών ρεύματος που απαιτεί η Οδηγία 409/2020.

«Χρέωση παγίου» είναι κάθε χρέωση, που επιβάλλεται κατά τρόπο οριζόντιο, αφορά σε σταθερό ποσό και αποσυνδέεται από την ποσότητα της κατανάλωσης (“flat charge”).

Η ΡΑΕ εκτιμά ότι με την κατάργηση του παγίου οι λογαριασμοί θα αντικατοπτρίζουν ακριβέστερα το ποσό της ενέργειας που καταναλώθηκε χωρίς παρανοήσεις και περιττές χρεώσεις.

Καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών

Η ΡΑΕ προτείνει να καθοριστεί συγκεκριμένος τρόπος ειδοποίησης των καταναλωτών για την τροποποίηση της τιμολογιακής πολιτικής καθόσον αφορά σε ρήτρα αναπροσαρμογής.

Σύμφωνα με την πρόταση της ΡΑΕ σε κάθε σοβαρή αύξηση είναι υποχρεωτική η ατομική ειδοποίηση των καταναλωτών. Ο Ρυθμιστής προτείνει μάλιστα η σχετική ειδοποίηση να γίνεται μέσω ειδικού διακριτού εγγράφου.

Ενίσχυση της διαφάνειας

Για την ενίσχυση της διαφάνειας η πρόταση της Αρχής προτείνει την παροχή τουλάχιστον ενός σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία πελατών, την παροχή κυμαινόμενου τιμολογίου με ευκρινές όριο προσαύξησης της χρέωσης προμήθειας π.χ.  ±30% και την διατήρηση μόνο της αναλογικής χρέωσης και των ορίων διακύμανσης επί αυτής για λόγους διαφάνειας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here