Επί τάπητος έρχονται πιθανές υποβαθμίσεις κρατικών χρεογράφων το 2020 ελέω κορωνοϊού. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, σύμφωνα με χθεσινό report της Fitch, πως οι εν λόγω υποβαθμίσεις αναμένονται με μεγαλύτερο ρυθμό σε σχέση οποιουδήποτε έτους από την παγκόσμια οικονομική κρίση το 2009!

Συγκεκριμένα, τα δημοσιονομικά στοιχεία των κυβερνήσεων θα αποτελέσουν ένα από τα στοιχεία της αξιολόγησης του πιστωτικού αντίκτυπου των συμπληρωματικών φορολογικών μέτρων

Η πρόθεση θα είναι να αξιολογηθεί εάν είναι προσωρινά – και σε πολλές περιπτώσεις, επείγοντα – τα φορολογικά μέτρα που θεσπίστηκαν για την αντιμετώπιση του αντίκτυπου του κορωνοϊού και αν δημοσιονομικές συνέπειες διαρκέσουν μεσοπρόθεσμα.

Πρωτοφανής συνδυασμός προκλήσεων

Όπως αναφέρει η Fitch «πονοκέφαλος» για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο είναι ότι το γεγονός πως ταυτόχρονα έχουν να αντιμετωπίσουν μια σειρά προκλήσεων:

-οικονομική κρίση

-οικονομική διαταραχή

-μεγάλη αναταραχή στις χρηματαγορές

-αλλαγές στις βασικές τιμές εμπορευμάτων

-μεγάλη μεταβλητότητα στις συναλλαγματικές ισοτιμίες

-αλλαγές στο αίσθημα των επενδυτών

Στοπ στις δραστηριότητες

Μία από τις βασικά οικονομικές συνέπειες για τις περιφέρειες και τις χώρες που πλήττονται από τον κορωνοϊό είναι «ξαφνικές στάσεις» στις δραστηριότητες.

Οι παραδοσιακές μακροοικονομικές πολιτικές θα έχουν περιορισμένες επιπτώσεις στις περικοπές που προκαλούνται από τις ανησυχίες, αλλά μπορεί να συμβάλουν στην άμβλυνση των επακόλουθων επιπτώσεων στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις, τις εισοδηματικές ροές, αποτρέποντας μια πιο έντονη και εκτεταμένη οικονομική ύφεση.

Η Fitch αναμένει ότι, με την πάροδο του χρόνου, οι απαντήσεις στη δημοσιονομική πολιτική θα ευθυγραμμιστούν με αυτές που έχουν ήδη ξεκινήσει στο νομισματικό τομέα, τουλάχιστον όσον αφορά τον αριθμό των χωρών που έχουν προσληφθεί.

Στο σημερινό περιβάλλον, η Fitch θα συνεχίσει να αξιολογεί τις δημοσιονομικές πρωτοβουλίες από την άποψη των μεσοπρόθεσμων επιπτώσεων στα θεμελιώδη μεγέθη των πιστώσεων.

Σε ανεπτυγμένες αγορές, οι πολιτικές που συνδέονται με την επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης ή την ύφεση είναι εγγενώς κυκλικοί, και ως εκ τούτου με λιγότερη επιρροή στην αξιολόγηση. Αντ ‘αυτού, η εστίασή της θα επικεντρωθεί σε συμπληρωματικά μέτρα, την πολύ αναγκαία στήριξη των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των οικονομικών τομέων που πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κάμψη.

«Με την πιθανότητα να υιοθετηθεί ένας μεγάλος αριθμός συμπληρωματικών φορολογικών μέτρων σε ένα ευρύ φάσμα οικονομιών, οι αποφάσεις για το κατά πόσον τέτοια μέτρα θα πρέπει να επηρεάζουν τις αξιολογήσεις θα καθοδηγούνται εν μέρει από τα στοιχεία των κυβερνήσεων για δημοσιονομική εξυγίανση κατά τη διάρκεια ευνοϊκότερων οικονομικών περιόδων», σημειώνει μεταξύ άλλων η Fitch.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here