Η Ανώνυμη Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων με την επωνυμία “Ευρωπαϊκή Πίστη Α.Ε.Γ.Α.” ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με τις παραγράφους 4.1.2 και 4.1.4.3.1 του ισχύοντος Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019, σύμφωνα με το οποίο:

Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσης 2018, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα ετήσια συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν και δημοσιευθούν την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και στην αντίστοιχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, την ίδια μέρα, Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 θα πραγματοποιηθεί και η σχετική ενημέρωση των δημοσιογράφων/ αναλυτών/ μετόχων. Η τοποθεσία και η ώρα της ενημέρωσης, θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Η ενημέρωση αναλυτών/ δημοσιογράφων/μετόχων του εξωτερικού θα γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 17:00. Ο τρόπος και οι οδηγίες επικοινωνίας θα ανακοινωθούν προς το επενδυτικό κοινό με πρόσκληση που θα αναρτηθεί στην επενδυτική ιστοσελίδα της Εταιρίας, μέχρι την Παρασκευή 12 Απριλίου 2019.

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας θα διεξαχθεί την Τρίτη, 21 Μαΐου 2019, στην έδρα της Εταιρίας (Λ. Κηφισιάς 274, Χαλάνδρι – Μέγαρο Europlaza) και ώρα 14.00.

H ημερομηνία αποκοπής μερίσματος για τη χρήση 2018 ορίζεται η Τετάρτη 29 Μαΐου 2019 (*). Δικαιούχοι του εν λόγω μερίσματος θα είναι οι εγγεγραμμένοι ως Μέτοχοι της Εταιρίας κατά την Πέμπτη, 30 Μαΐου 2019 (Record Date) (*).

Η έναρξη καταβολής μερίσματος θα γίνει την Τρίτη 4 Ιουνίου 2019 (*).

Οι Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Εξαμηνιαίες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις του 2019, που έχουν συνταχθεί βάσει των Δ.Π.Χ.Α., μαζί με τα εξαμηνιαία συνοπτικά οικονομικά στοιχεία επί των εν λόγω Οικονομικών Καταστάσεων, θα ανακοινωθούν την Τετάρτη 25 Σεπτεμβρίου 2019 στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (http://ir.europaikipisti.gr/) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

(*) Με την προϋπόθεση ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα εγκρίνει καταβολή μερίσματος.

Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here