Προχωρούν οι σχετικές διαδικασίες για την επόμενη μέρα της Ευρωπαϊκής Πίστης στην αγορά, σε συνέχεια της εξαγοράς της από την Allianz.

Ήδη η τελευταία προχώρησε στο σχετικό αίτημα προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράςπροκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς του εναπομείναντος 2,81% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, αφού ελέγχει ήδη, μετά την προαιρετική δημόσια πρότασή της, το 97,19% του μετοχικού της κεφαλαίου, υπέβαλε η Allianz.

Την ίδια ώρα, όπως  αναφέρεται σε ανακοίνωση στο ΧΑ συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο προσωρινό Δ.Σ με 3 προσθήκες και παραιτήσεις.

Συγκεκριμένα, οι κ.κ. Στέφανος Βερζοβίτης και Γεώργιος Κωνσταντινίδης, υπέβαλαν την παραίτηση τους από μέλη του Δ.Σ. την Τετάρτη 27 Ιουλίου του 2022 ενώ ο κύριος Keith Morris υπέβαλε την παραίτηση του από μέλος του Δ.Σ. την Παρασκευή 29 Ιουλίου του 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας που συνεδρίασε την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022, έκανε ομόφωνα δεκτές τις ανωτέρω παραιτήσεις των ως άνω Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και έκανε εκτενή αναφορά στους κ.κ. Στέφανο  Βερζοβίτη, Κeith Morris και Γεώργιο  Κωνσταντινίδη  για τη μέχρι σήμερα σημαντική συμβολή τους στα εταιρικά θέματα και την ανάπτυξη της Εταιρίας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες όλου του Διοικητικού Συμβουλίου, για όσα έως σήμερα έχουν προσφέρει στην Εταιρία.

Στη συνέχεια το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης, Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφιοτήτων, η οποία εφάρμοσε τα προκαθορισμένα κριτήρια σύμφωνα με την Πολιτική Ελέγχου Καταλληλότητας Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τις απαιτήσεις της Νομοθεσίας, αποφάσισε ομόφωνα, την εκλογή των κ.κ. Αvais Karmali του Agil Hussein Mohomedali και της Nazneen,  Christoph Plein του Hartmut και της Ursula και Bettina Claudia Dietsche του Manfred  και της  Elfriede, ως νέα Προσωρινά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων  Μελών  του Διοικητικού Συμβουλίου και έως την πρώτη προσεχή Συνέλευση των Μετόχων, ως μη Ανεξάρτητα Μέλη.

Ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος, αφού καλωσόρισαν τα νέα μέλη, τα συνεχάρησαν για την εκλογή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και τους ευχήθηκαν καλή επιτυχία στο έργο τους.

Κατόπιν αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

  1. Avais Karmali, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  2. Γεώργιος Διαμαντόπουλος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  3. Χρήστος Γεωργακόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  4. Νικόλαος Χαλκιόπουλος, Εκτελεστικό Μέλος
  5. Ελένη Ανδρεαδάκη, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
  6. Χριστίνα Παπανικολοπούλου, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
  7. Παναγιώτης Βρουστούτης, Μη Εκτελεστικό – Ανεξάρτητο Μέλος
  8. Christoph Plein, Μη Εκτελεστικό Μέλος
  9. Bettina Claudia Dietsche, Μη εκτελεστικό Μέλος

Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου παραμένει η κυρία Παναγιώτα Πλατανίτη.