Μεγάλη αύξηση στα καθαρά έσοδα από τόκους κατά +56,2% ανακοίνωσε χθες η Eurobank για το α’ εξάμηνο του έτους, με τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων να διαμορφώνονται σε €712 εκατ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599 εκατ.

Παράλληλα, τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων σε 17,9%.

Πιο αναλυτικά, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα:

καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 56,2% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 και διαμορφώθηκαν σε €1.043εκ.

▪ Τα καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 9,9% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε €270εκ.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 43,7% έναντι του περυσινού Α΄ Εξαμήνου σε €1.313εκ.

▪ Οι Λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 5,7%σε ετήσια βάση στα €443 εκ., κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων εκτός Ελλάδας, των πληθωριστικών πιέσεων και των επενδύσεων σε τεχνολογία και πληροφοριακά συστήματα.

Ο δείκτης κόστους – οργανικών εσόδων μειώθηκε σε 33,8% το Α΄ εξάμηνο 2023 , από 45,9% το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, με το δείκτη κόστους-εσόδων να παραμένει σημαντικά χαμηλότερα του 40% στο 33,3%.

▪ Τα οργανικά κέρδη προ προβλέψεων αυξήθηκαν κατά 76,0% στα €869εκ., ενώ τα συνολικά κέρδη προ προβλέψεων μειώθηκαν κατά 16,6% σε €888εκ.το Α΄ εξάμηνο 2023.

 ▪ Οι προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων αυξήθηκαν κατά 36,8% έναντι του Α΄ Εξαμήνου 2022 σε €164εκ. και αντιστοιχούσαν σε 81μονάδες βάσης επί των μέσων χορηγήσεων.

▪ Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω, τα οργανικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν σε ετήσια βάση από €374εκ. σε €705εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023.

▪ Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε €712εκ. και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €599εκ. το Α΄ εξάμηνο 2023.

Τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,18 και η απόδοση των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων ανήλθε σε 17,9% το Α΄ εξάμηνο 2023.

Τα συνολικά καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε €684εκ., έναντι €941εκ. το Α΄ εξάμηνο