Το σύνολο των εκχωρημένων απαιτήσεων της εταιρείας (κύκλος εργασιών) ανήλθε στο ιστορικά υψηλό των €7,49 δισ. από €5,85 δισ. το 2021, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 28%.

Η Eurobank Factors διατήρησε την ηγετική της θέση στην εγχώρια αγορά Factoring, για 15η διαδοχική χρονιά, με μερίδιο 32%, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Ένωσης Factoring.

Το σύνολο των εκχωρημένων απαιτήσεων της εταιρείας (κύκλος εργασιών) ανήλθε στο ιστορικά υψηλό των €7,49 δισ. από €5,85 δισ. το 2021, καταγράφοντας ετήσια αύξηση 28%. Σε περιβάλλον οξυμένου ανταγωνισμού αλλά και ευρύτερης πίεσης στα κόστη χρηματοδότησης, η Eurobank Factors κατέγραψε σημαντική αύξηση της κερδοφορίας της και συνολικά των μεγεθών της. Συγκεκριμένα, τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν κατά 20% και ανήλθαν σε €22,5 εκατ.

Σημειώνεται ότι επί του συνόλου των απαιτήσεων υπό τη διαχείριση της Eurobank Factors, το εγχώριο Factoring ανήλθε σε €6,6 δισ. από €5,16 δισ. το 2021 με ποσοστό 88,3% επί του συνολικού τζίρου, ενώ το διεθνές Factoring ανήλθε σε €0,87 δισ. συμμετέχοντας με ποσοστό 11,6% στο συνολικό τζίρο.

Η Eurobank Factors έλαβε το 2022 δύο κορυφαίες διακρίσεις στο διεθνές factoring μεταξύ των 400 και πλέον μελών της F.C.I., που είναι ο αντιπροσωπευτικός οργανισμός για τον κλάδο σε παγκόσμιο επίπεδο.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε ως η 2η καλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον τομέα του Εξαγωγικού Factoring και 3η στην Ευρώπη στο Διεθνές (Εισαγωγικό – Eξαγωγικό) Factoring κατά τη διάρκεια του ετήσιου συνεδρίου, που έλαβε χώρα στην Ουάσιγκτον τον περασμένο Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι στο παρελθόν η Εταιρεία έχει λάβει δύο φορές το πρώτο βραβείο για το Διεθνές factoring παγκοσμίως στα πλαίσια του ίδιου θεσμού και μία φορά το τρίτο βραβείο για το εξαγωγικό factoring.

Στο πλαίσιο του ευρύτερου στρατηγικού σχεδιασμού του Ομίλου Eurobank, η Eurobank Factors εργάζεται εντατικά για τον πράσινο και ψηφιακό της μετασχηματισμό, με την υιοθέτηση σύγχρονων και λειτουργικών ψηφιακών λύσεων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων Reverse Factoring (Suppliers’ Financing), ως μεγαλύτερος εγχώριος πάροχος, μέσω της καινοτόμου εφαρμογής e factor.