Η Eurobank είναι η πρώτη τράπεζα που έφερε στην Ελλάδα το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU SME Competitiveness του Ευρωπαϊκού Ταμείου  Επενδύσεων (European Investment Fund EIF), προϋπολογισμού 250 εκατ. Ευρώ,  για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

  • Οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ενώ η Eurobank παρέχει επιπλέον μειωμένο περιθώριο επιτοκίου στις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος…

Το νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα InvestEU SME Competitiveness του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων (European Investment Fund EIF) για την ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην Ελλάδα, εξασφάλισε και παρέχει αποκλειστικά η Eurobank στην Ελλάδα.

Η Τράπεζα έχει υπογράψει ήδη συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για τη διοχέτευση πόρων συνολικού ύψους €250 εκατ.

Το Πρόγραμμα διατίθεται ήδη και απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την κάλυψη των αναγκών τους σε Κεφάλαιο Κίνησης για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων (στέγη, εξοπλισμό κ.λπ.).

Με την εγγύηση που παρέχεται από το EIF, το οποίο καλύπτει μέρος της χρηματοδότησης, οι επιχειρήσεις έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις εμπραγμάτων εξασφαλίσεων ενώ η Eurobank παρέχει επιπλέον μειωμένο περιθώριο επιτοκίου στις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος.