Με διακριτή τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών στο πρώτο τρίμηνο του έτους σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό, η εκτίμηση της διοίκησης ότι είναι «έτος ευκαιριών το 2023» έχει πολλές πιθανότητες να επιβεβαιωθεί στην τελική γραμμή του ισολογισμού χρήσης. 

Με εμφανώς καλύτερη εικόνα για τα μεγέθη του 2022 (κύκλος εργασιών στα 392,8 εκατ., κέρδη EBITDA στα 122,9 εκατ.) και με ειρήνη στα μέτωπα με τους ομολογιούχους, η εισηγμένη μπορεί να θεωρηθεί πως πάτησε εδραία, προκειμένου να συνεχίσει από καλύτερο σημείο εκκίνησης το 2023, χρονιά που για τους αναλυτές ενδέχεται να σηματοδοτήσει την οριστική μετάβαση της Intralot σε καθεστώς καθαρής λειτουργικής κερδοφορίας, σχηματισμού θετικών ιδίων κεφαλαίων, με στόχο την έξοδο της μετοχής από την κατηγορία «επιτήρησης» στο Χρηματιστήριο Αθηνών. 

Ο σχεδιασμός προβλέπει την εισαγωγή της θυγατρικής σε αγορά του NYSE/Wall Street όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες της αγοράς, προοπτική που υποστηρίζεται από τον νέο ισχυρό μέτοχο Standard Capital (ελέγχει το 32,9% του μετοχικού κεφαλαίου της εισηγμένης, μετά την ΑΜΚ των 126 εκατ.).

Από ΧΡΗΜΑ WEEK