Η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας κατέλαβε την πρώτη θέση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, καθώς και σειρά κορυφαίων διακρίσεων μεταξύ πολυάριθμων συμμετεχόντων, στα “Analyst Forecast Awards 2021” της εταιρίας Focus Economics για την ακρίβεια των μακροοικονομικών της προβλέψεων τόσο για την ελληνική οικονομία όσο και για τις οικονομίες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου κατά το έτος 2020.

Η σπουδαιότητα του επιτεύγματος ενισχύεται από την πρωτοφανή μεταβλητότητα και τις προκλήσεις που δημιούργησε η πανδημία. Να σημειωθεί ότι η εταιρεία Focus Economics είναι διακεκριμένος πάροχος οικονομικών αναλύσεων και προβλέψεων για 130 χώρες στην Ευρώπη, την Αμερική, την Ασία και την Αφρική.

Ειδικότερα για την ελληνική οικονομία, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας κατετάγη 1η μεταξύ των τεσσάρων συστημικών ελληνικών τραπεζών και 2η μεταξύ των εικοσιτεσσάρων (24) συνολικά συμμετεχόντων που συνεισέφεραν προβλέψεις για την Ελλάδα – συμπεριλαμβανομένων διεθνών τραπεζών, διεθνών εταιριών αναλύσεων και οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης – για τη συνολική ακρίβεια των δημοσιευμένων προβλέψεών της κατά το 2020.

Επιπροσθέτως, κατέγραψε κορυφαίες διακρίσεις όσον αφορά την ακρίβεια των μακροοικονομικών προβλέψεων για τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου για το έτος 2020. Συγκεκριμένα, η Εθνική κατετάγη 1η για τις οικονομίες της Ρουμανίας, της Αλβανίας και της Αιγύπτου, 2η για τη Βόρεια Μακεδονία και 3η για τη Βουλγαρία.

Οι αξιολογήσεις βασίστηκαν στην ακρίβεια των μακροοικονομικών προβλέψεων συνολικά για το ρυθμό μεταβολής του ΑΕΠ, τον πληθωρισμό, το δημοσιονομικό και το εξωτερικό ισοζύγιο, καθώς και τις εθνικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και τα βασικά επιτόκια. Ωστόσο, και σε επιμέρους προβλέψεις για τις συγκεκριμένες μεταβλητές, η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας σημείωσε, επίσης, πολυάριθμες διακρίσεις.

Στη φετινή αξιολόγηση της Focus Economics συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 1.500 οικονομολόγοι και αναλυτές, εκ των οποίων άνω των 70 συνεισφέρουν προβλέψεις για την Ελλάδα και τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων διεθνούς φήμης τραπεζών, πολυεθνικών συμβουλευτικών εταιριών, εξιδεικευμένων εταιριών έρευνας, κρατικών και υπερεθνικών φορέων, γεγονός που καθιστά τη διάκριση της Εθνικής Τράπεζας ακόμη πιο σημαντική και επικυρώνει τη διαχρονική ποιότητα και συνέπεια του παραγόμενου έργου της.

Ας σημειωθεί τέλος ότι η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας διακρίνεται συστηματικά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό από το 2015, όταν και θεσμοθετήθηκε, αποδεικνύοντας τη βαθιά γνώση της ελληνικής οικονομίας και των περιοχών στις οποίες δραστηριοποιείται η Τράπεζα ή είχε αναπτύξει δραστηριότητα στο παρελθόν, καθώς και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχει στους πελάτες της.