Η συναλλαγή αφορά την πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων οφειλών από πιστωτικών καρτών, καταναλωτικών δανείων και δανείων και πιστώσεων προς μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις συνολικού ύψους 1,2 δισ. ευρώ (σε ανεξόφλητο κεφάλαιο).

Σημειώνεται ότι πρόκειται για μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις.

Το χαρτοφυλάκιο Mirror αποκτήθηκε από την Asopus LP, εταιρεία συνδεδεμένη με επενδυτικά κεφάλαια, διαχειριστής των οποίων είναι η CarVal Investors.

Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε πάνω από 9% του ανεξόφλητου κεφαλαίου του χαρτοφυλακίου και έχει θετική επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της ΕΤΕ.

Ο στόχος της ΕΤΕ για μείωση «κόκκινων» δανείων 

Στόχος της τράπεζας είναι να περιορίσει το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών ανοιγμάτων από 15,4 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2018 σε 11,1 δισ. ευρώ στο τέλος της εφετινής χρήσης, μια μείωση συνολικού ύψους 4,3 δισ. ευρώ.

Αυτό συνεπάγεται, πως στο τέλος του έτους, τα προβληματικά δάνεια της Εθνικής θα έχουν μειωθεί στο ήμισυ σε σχέση με τα 21,5 δισ. ευρώ που είχαν διαμορφωθεί στο τέλος του 2015, που αποτέλεσε και το υψηλότερο επίπεδο από το ξέσπασμα της κρίσης.

Ο σχεδιασμός της Εθνικής Τράπεζας, σε επίπεδο ομίλου, είναι στην περίοδο 2020 – 2022

  • να μειώσει τα προβληματικά δάνεια κατά 9,5 δισ. ευρώ και από 11,1 δισ. ευρώ που θα διαμορφωθούν στο τέλος της εφετινής χρήσης να συρρικνωθούν στο 1,6 δισ. ευρώ στο τέλος του 2022, επίπεδο που θα αντιστοιχεί σε δείκτη NPEs μικρότερο το 5%.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here