Έσοδα ύψους 19,9 τρισεκατομμύρια KRW (14,997 δισεκατομμύρια δολάρια) κατέγραψε το δεύτερο τρίμηνο του 2023, τα υψηλότερα δεύτερου τριμήνου, η LG Electronics σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα για την εν λόγω περίοδο. Σύμφωνα με την ανακοίνωση τα λειτουργικά κέρδη 892,7 δισεκατομμύρια KRW (672,762 εκατ. δολάρια), τα δεύτερα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη για τη συγκεκριμένη περίοδο στην ιστορία της εταιρείας.

Τα έσοδα αποτυπώνουν τις ενέργειες της LG Electronics για τη βελτίωση της επιχειρηματικής της δομής με την επέκταση του τμήματος B2B, παρά το γεγονός ότι η κερδοφορία επηρεάστηκε από τις δύσκολες παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες και του ανταγωνισμού στην αγορά. Τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 12,7% σε ετήσια βάση, αντανακλώντας τη συνεχή ανάπτυξη με βάση τη στρατηγική της εταιρείας για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.

Η LG Home Appliance & Air Solution Company κατέγραψε ισχυρή κερδοφορίαχάρη στις αυξημένες πωλήσεις προϊόντων υψηλής ζήτησης, όπως τα κλιματιστικά , οι αντλίες θερμότητας και τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.

Παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες διεθνώς, η LG Home Entertainment Company επιτυγχάνει σημαντική ανάπτυξη της δραστηριότητας που βασίζεται στην πλατφόρμα έξυπνων τηλεοράσεων webOS της LG. Ταυτόχρονα, οι οθόνες Lifestyle της εταιρείας αυξάνουν τις πωλήσεις και οδηγούν την αγορά των premium τηλεοράσεων.

Η LG Vehicle component Solutions Company συνεχίζει την ανάπτυξή της υποστηριζόμενη από υψηλές ανεκτέλεστες παραγγελίες ανταλλακτικών αυτοκινήτων και τη σταθερή διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη της εταιρείας επηρεάστηκε θετικά από ένα σταθερό επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο που αποτελείται από τους 3 βασικούς τομείς: infotainment, e-powertrain και λύσεις φωτισμού.

Η εταιρεία LG Business Solutions Company επιταχύνει την επέκταση της εμπειρίας του πελάτη παρουσιάζοντας τις πρώτες ξενοδοχειακές τηλεοράσεις στον κόσμο με υποστήριξη της τεχνολογίας Apple AirPlay.

Τα στοιχεία αυτά είναι προσωρινά ενοποιημένα κέρδη με βάση τα KIFRS που παρέχονται ως υπηρεσία προς τους επενδυτές πριν από τα τελικά αποτελέσματα της LG Electronics, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών κερδών. Τα στοιχεία για κάθε τμήμα θα ανακοινωθούν επίσημα αργότερα αυτόν τον μήνα.