Η Epsilon Net AE προχώρησε στην εξαγορά του 60% των μετοχών της εταιρείας Scan Information Syatems (SCAN ΑΒΕΕ) που δραστηριοποιείται στον τομέα της παροχής συστημάτων τεχνολογίας και εξειδικευμένων επιχειρηματικών λύσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Epsilon Net αγόρασε ποσοστό 60% των μετοχών της SCAN ΑΒΕΕ, έναντι του ποσού των 5.000.000 ευρώ από την κα Λεμονιά – Νόλα Πρωτοπαπά, ενώ το υπόλοιπο 40% του μετοχικού κεφαλαίου θα διατηρήσουν οι υφιστάμενοι μέτοχοι της οικογένειας Πρωτοπαπά, οι οποίοι και θα συνεχίσουν να έχουν την ευθύνη της ανάπτυξης της εταιρίας μέσα στο νέο πλαίσιο ενίσχυσης των επιχειρηματικών συνεργειών με τον όμιλο Epsilon Net, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων του νέου κύκλου ανάπτυξης της εταιρίας στην ελληνική αγορά & στο εξωτερικό. Το ανωτέρω τίμημα θα εξοφληθεί σταδιακά και πιο συγκεκριμένα μέχρι τις 31/12/2025.

H SCAN ABEE είναι μία ελληνική εταιρία (ιδρύθηκε το 1982) με σταθερή και ηγετική παρουσία στους τομείς δραστηριότητας της και ένα πελατολόγιο που περιλαμβάνει τις σημαντικότερες επιχειρήσεις όλων των κλάδων. Αποτελεί έναν σημαντικό συνεργάτη του ομίλου Epsilon Net έχοντας την ευθύνη επιλογής, προμήθειας & διάθεσης, συστημάτων access control, συστημάτων ωρομέτρησης και γενικότερα integrated λύσεων με συστήματα μισθοδοσίας & HRMS. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας για την οικονομική χρήση του 2022 διαμορφώθηκε σε 3,31 εκατ. ευρώ με EBITDA ύψους 0,94 εκατ. ευρώ, ταμείο ύψους 0,54 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό. Για το πρώτο εξάμηνο του 2023 ο κύκλος εργασιών της εταιρίας διαμορφώθηκε σε 2,25 εκατ. ευρώ (αύξηση 59,3% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022) και EBITDA ύψους 0,69 εκατ. ευρώ (αύξηση 64,8% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2022). Η εταιρία είχε την 30/06/2023 ταμείο ύψους 0,47 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.

Ο όμιλος Epsilon Net υλοποιεί με συνέπεια τον επιχειρηματικό του σχεδιασμό σε επίπεδο συνεχούς οργανικής ανάπτυξης, ενώ παράλληλα προχωρεί σε εξαγορές & τεχνολογικές συνεργασίες με στόχο την παροχή «all in one» λύσεων, την αύξηση των μεριδίων αγοράς και του συνόλου των οικονομικών μεγεθών του. Μετά και την στρατηγική συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα, η διοίκηση του ομίλου έχει στόχο, για την τριετία 2023 – 2025, οι συνολικές πωλήσεις του ομίλου να διπλασιαστούν (έναντι των πωλήσεων του 2022) και να ανέλθουν στο τέλος του 2025, στα 150 εκατ. ευρώ, επιτυγχάνοντας παράλληλα υψηλή κερδοφορία, με το περιθώριο (margin) EBITDA να κινείται σε επίπεδο άνω του 30%. Στρατηγικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συνεχής παραγωγή αξίας για τους μετόχους, τους συνεργάτες και το προσωπικό της ως ο μεγαλύτερος όμιλος επιχειρησιακού λογισμικού & λύσεων τεχνολογίας στην Ελλάδα, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.