Με τη ματιά της Eurobank, από το τελευταίο τεύχος 7 Ημέρες Οικονομία – Συγγραφείς: Δρ. Στυλιανός Γ. Γώγος, οικονομικός αναλυτής, Ευαγγελία Τσιαμπάου, οικονομική αναλύτρια

Η δημοσίευση των στοιχείων, πρώτον του δείκτη όγκου στο λιανικό εμπόριο τον Απρίλιο 2020 και, δεύτερον, των δεικτών οικονομικού κλίματος και PMI μεταποίησης τον Ιούνιο 2020, προοιωνίζονται την επιτάχυνση της μείωσης του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το δεύτερο τρίμηνο του 2020 και την πιθανή αναστροφή –σε τριμηνιαία βάση– της προαναφερθείσας πτωτικής πορείας από το τρίτο τρίμηνο και έπειτα. Λόγω της φύσης της διαταραχής από την πανδημία του κορωνοϊού Covid-19, ο βαθμός αβεβαιότητας των προβλέψεων είναι πολύ υψηλός.

Ελλάδα – Δείκτης Όγκου Λιανικού Εμπορίου και Δείκτης Παραγωγής στη Μεταποίηση, Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία.

Σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), ο δείκτης όγκου λιανικού εμπορίου σημείωσε ραγδαία επιδείνωση τον Απρίλιο 2020. Συρρικνώθηκε σε μηνιαία βάση κατά -25,5% (-24,6% σε ετήσια βάση), από -0,3% τον Μάρτιο 2020 (βλέπε Σχήμα 1). Η εν λόγω πτώση –η υψηλότερη ανάμεσα στις χώρες της ΕΕ-28 (βλέπε Σχήμα 2)– ήταν αναμενομένη, δεδομένου του ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια του Απριλίου 2020, εφαρμόστηκαν αυστηρά μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία τεχνητών περιορισμών για την πραγματοποίηση αγορών.

Επιπρόσθετος ερμηνευτικός παράγοντας μπορεί να θεωρηθεί η πιθανή αύξηση της αποταμίευσης για σκοπούς προφύλαξης από μια ενδεχόμενη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών στο μέλλον. Σε όρους εθνικών λογαριασμών, η προαναφερθείσα συρρίκνωση του δείκτη όγκου λιανικού εμπορίου αναμένεται να αποτυπωθεί κυρίως στη μεταβλητή της ιδιωτικής κατανάλωσης. Ο ρυθμός μεταβολής της τελευταίας κινείται ήδη σε αρνητικό έδαφος από το πρώτο τρίμηνο 2020 (-0,9% QoQ, -0,7% YoY).

Ελλάδα και ΕΕ-28 – Δείκτης Όγκου Λιανικού Εμπορίου, Εποχικά Διορθωμένα Στοιχεία.

 

Πηγή: ΧΡΗΜΑ WEEK, 07/07/2020

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here