Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου ης AKRITAS κατά 20,4 εκατ. ευρώ, βάσει του υπογεγραμμένου σχεδίου αναδιάρθρωσης του δανεισμού της εταιρείας με τις πιστώτριες τράπεζες.

Στη σχετική ανακοίνωση τονίζεται ότι τα Ίδια Κεφάλαια αυξήθηκαν κατά €20,4 εκατ. σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στις σχετικές ΑΜΚ που πραγματοποιήθηκαν. Οι νέες μετοχές που εκδόθηκαν είναι Προνομιούχες χωρίς δικαίωμα ψήφου και μη διαπραγματεύσιμες στο ΧΑΑ.

Επιπλέον επισημαίνεται πως ο δανεισμός της εταιρείας μειώθηκε κατά το αντίστοιχο ποσόν, ενώ παράλληλα το υπολειπόμενο ποσό ύψους €36,9 εκατ. αναδιαρθρώθηκε σε ορίζοντα δεκαετίας κατά μέσο όρο

Επίσης, τονίζεται ότι το χρηματοοικονομικό κόστος της εταιρίας περιορίζεται σημαντικά, κατά περίπου 50% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, αναμένεται να επιδράσει καταλυτικά στην κεφαλαιακή επάρκεια της εταιρίας με την εξυγίανση του Ισολογισμού της και την υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, καταλήγει η σχετική ανακοίνωση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here