Η Επίτροπος Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών, Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και Ένωσης Κεφαλαιαγορών κ. Μαρέιντ Μαγκίνες επισκέφτηκε την Ελλάδα.

Η Επίτροπος εκφώνησε κεντρική ομιλία σχετικά με τον ισχυρό ρόλο των κεφαλαιαγορών στη μετάβαση της οικονομίας προς πιο βιώσιμες πρακτικές, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Climate in the Center of Economy» («Το κλίμα στο επίκεντρο της οικονομίας»), το οποίο διοργανώνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Η Επίτροπος συναντήθηκε επίσης με τον Πρόεδρο της Αρχής Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών και Αγορών του Βελγίου (FSMA) κ. Jean Paul Servais, με την Πρόεδρο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Βασιλική Λαζαράκου, και με τον Πρόεδρο της Επιτροπής Προθεσμιακών Συναλλαγών Βασικών Εμπορευμάτων των ΗΠΑ κ. Rostin Behnam. Επισκέφτηκε επίσης τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), όπου πραγματοποίησε συζητήσεις σχετικά με την κυβερνοανθεκτικότητα στον χρηματοπιστωτικό τομέα.

Την Πέμπτη, η Επίτροπος επισκέφτηκε την Τράπεζα της Ελλάδος για την κοινή παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) για το 2023 για την Ελλάδα.