Πριν από περίπου 2 χρόνια, ο  Δημήτρης Καλλιτσάντσης είχε ανακοινώσει την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΚΤΩΡ γιατί έπρεπε να επικεντρωθεί στην ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις  με βάση το σχέδιο που είχε εκπονήσει τότε μαζί με τον αδελφό του Αναστάσιο. Σήμερα ο Δημήτρης Καλλιτσάντσης αναλαμβάνει εκτελεστικό ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου.

Eίναι χαρακτηριστικό ότι η νέα προσπάθεια του Ομίλου επικεντρώνεται στον περιορισμό των ζημιών του κατασκευαστικού του βραχίονα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ ανασυγκροτήθηκε ως εξής:

Γεώργιος Προβόπουλος, Πρόεδρος του Δ.Σ., Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Δημήτριος Καλλιτσάντσης, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος,

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης, Διευθύνων Σύμβουλος , Μέλος Εκτελεστικό,

• Ιωάννης Πεχλιβανίδης, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

• Παναγιώτης Δουμάνογλου, Σύμβουλος, Μη Εκτελεστικό Μέλος,

• Μιχαήλ Κατούνας, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Κομνηνός-Αλέξιος Κομνηνός, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος,

• Δέσποινα-Μαγδαληνή Μαρκάκη, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο-Μη Εκτελεστικό Μέλος,

Ελένη Παπακωνσταντίνου, Σύμβουλος, Ανεξάρτητο – Μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

Μειώσεις μισθών 4% έως 15% και πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης με αποζημίωση αυξημένη κατά 40% – 50% ανακοίνωσε η ΑΚΤΩΡ στο προσωπικό, στο πλαίσιο σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης.

Με μειώσεις μισθών, πρόγραμμα εθελούσιας αποχώρησης και «Sabbatical» επιχειρεί η διοίκηση του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ να συμμαζέψει τον κατασκευαστικό βραχίονα, δηλαδή τη θυγατρική ΑΚΤΩΡ, η οποία συνεχίζει να παράγει σημαντικές ζημιές.

.

Έτσι,