Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πλεκτικής & Ετοίμου Ενδύματος Ελλάδος (ΣΕΠΕΕ) παρουσιάζει τα οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 106 επιχειρήσεων ένδυσης μετά από επεξεργασία των δημοσιευμένων ισολογισμών τους της χρήσης 2019.

Ο συνολικός κύκλος εργασιών όλων των επιχειρήσεων του δείγματος για το 2019 αυξήθηκε κατά 5,4% και διαμορφώθηκε στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών και συγκεκριμένα στα 677,3 εκ. €. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν στα 259,2 εκ. €, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με το 2018, με το περιθώριο μικτού κέρδους να διαμορφώνεται στο 38,3%. Τα συνολικά καθαρά κέρδη των επιχειρήσεων μειώθηκαν κατά 8,4% και ανήλθαν σε 20,1 εκ. €. Το περιθώριο καθαρού κέρδους διαμορφώθηκε στο 3%.

Ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά αυξήθηκε κατά 2,1% και διαμορφώθηκε στα 504,6 εκ. €. Τα μικτά κέρδη σημείωσαν αύξηση 3,9% (217,3 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 12,2 εκ. €, μειωμένα κατά 24,2% σε σχέση με ένα χρόνο πριν. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 43,1% και το περιθώριο καθαρού κέρδους στο 2,4%.

Όσον αφορά τις αμιγώς εξαγωγικές επιχειρήσεις του δείγματος, συνεχίστηκε για άλλη μια χρονιά η ανοδική τους πορεία. Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε σημαντικά, κατά 16,6%, από 148,1 εκ. € το 2018 σε 172,7 εκ. € το 2019. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 41,9 εκ. €, σημειώνοντας αύξηση 40,6%, ενώ τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 7,9 εκ. €, αυξημένα κατά 36,2%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 24,3% και του καθαρού κέρδους στο 4,6%.

Αναφορικά με την κατηγοριοποίηση των αποτελεσμάτων ανά προϊόν, στην κατηγορία των γυναικείων ενδυμάτων, η οποία είναι η σημαντικότερη, καταγράφηκε οριακή αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 0,9%, στα 273,1 εκατ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 3,9%, στα 124,0 εκ. €. Ωστόσο, τα συνολικά καθαρά κέρδη υποχώρησαν στο χαμηλότερο σημείο των τελευταίων ετών και διαμορφώθηκαν στα 5,8 εκατ. €. Τα περιθώρια μικτού και καθαρού κέρδους διαμορφώθηκαν σε 45,4% και 2,1% αντίστοιχα. Οι συνολικές υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 20,4% και διαμορφώθηκαν στα 207,1 εκ. € (75,8% επί του κύκλου εργασιών).

Στην κατηγορία των ανδρικών ενδυμάτων ο κύκλος εργασιών του δείγματος αυξήθηκε κατά 3,4%, στα 60,2 εκ. € €. Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 31,3 εκ. €, αυξημένα κατά 1,2%. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν σε 0,1 εκ. €, έναντι ζημιών 0,2 εκατ. € το 2018. Το περιθώριο μικτού κέρδους ανήλθε σε 52,0%. Τέλος, οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 11,1, στα 50,9 εκ. €.

Στην κατηγορία των παιδικών ενδυμάτων καταγράφηκε αύξηση 1,5% του κύκλου εργασιών, στα 74,5 εκ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 0,8%, στα 14,4 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 1,6 εκ. €, αυξημένα κατά 4,5%. Το περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε στο 32,8% και του καθαρού κέρδους στο 2,1%. Τέλος, οι υποχρεώσεις περιορίστηκαν κατά 12,4% και διαμορφώθηκαν συνολικά στα 24 εκ. €.

Η κατηγορία των casual – αθλητικών παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 10,1%, στα 31,9 εκ. €. Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 7,7% και διαμορφώθηκαν στα 15,4 εκ. €. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά, κατά 18,8%, στα 3,8 εκ. €, προσεγγίζοντας τα επίπεδα του 2017. Οι συνολικές υποχρεώσεις περιορίστηκαν στα 9,2 εκ. € (-33,1%).

Τέλος, στην κατηγορία των εσωρούχων ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 2,2% και διαμορφώθηκε στα 51,2 εκ. €, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,3% (20,9 εκ. €) και τα καθαρά κέρδη άγγιξαν το 1 εκ. € (αύξηση 47,7%). Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 12,9% και ανήλθαν στα 44 εκ. €.

Στον πίνακα παρουσιάζονται οι επιχειρήσεις που πραγματοποίησαν κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 5 εκ. € για το 2019.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here