“Η επενδυτική βαθμίδα και η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων ωθούν στην επιστροφή της κανονικότητας” δήλωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Γιάννης Μασούτης, κληθείς να σχολιάσει την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Ο πρόεδρος επεσήμανε ότι: «Η ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο για την ελληνική οικονομία και ένα σπάνιο επίτευγμα, καθώς οι επιχειρήσεις της χώρας θα βγουν ωφελημένες. Έπειτα από 11 χρόνια, οι επιχειρήσεις θα αποκτήσουν πρόσβαση σε φθηνότερο χρήμα. Οι επιπτώσεις έχουν ήδη φανεί στα ελληνικά ομόλογα, καθώς πολλούς μήνες πριν η αγορά είχε αποτιμήσει αυτή την εξέλιξη, ενώ εκτιμάται πως θα γίνουν αισθητές στην οικονομία το επόμενο έτος.

Η Ελλάδα πρέπει να διανύσει ένα μακρύ δρόμο, ο οποίος είναι γεμάτος προκλήσεις λόγω και του δυσμενούς διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να φτάσει εκεί που ήταν πριν από την κρίση χρέους, στην πραγματική ανάπτυξη. Η επενδυτική βαθμίδα έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της εμπιστοσύνης και την επιτάχυνση των ξένων επενδύσεων. Η αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων θα παράσχει πρόσθετη ώθηση έως 0,5% στο ΑΕΠ, το 2024, και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των διεθνών οίκων, θα οδηγήσει σε επέκταση της επενδυτικής βάσης για τα ομόλογα και τις μετοχές, προσελκύοντας παράλληλα νέους, υψηλής ποιότητας, επενδυτές μακροπρόθεσμου ορίζοντα, οι οποίοι προηγουμένως δεν μπορούσαν να επενδύσουν στην Ελλάδα».

Επιπλέον ο πρόεδρος σημειώνει: «Η επενδυτική βαθμίδα και η συνέχιση της εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν περαιτέρω πτώση του οικονομικού κινδύνου της Ελλάδας, παρά την διεθνή οικονομική κρίση, και την επιστροφή σε αυτό που λέγεται κανονικότητα».