Ευέλικτες εταιρείες είναι αυτές που αξιοποιούν την τεχνολογία. Ποιες είναι όμως σήμερα οι πραγματικά ευέλικτες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν και τις περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν της κρίσης;

Πρωταθλήτριες στην ευελιξία ανακηρύσσονται οι εταιρείες, οι οποίες εμφανίζουν μια σειρά χαρακτηριστικών, μεταξύ των οποίων η αξιοποίηση της τεχνολογίας, η πελατοκεντρική προσέγγιση και η εστίαση στον άνθρωπο.

Αυτές οι επιχειρήσεις συνεχίζουν, παρά την κρίση, να επενδύουν σε βασικούς τομείς για τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας τους, όπως η εκπαίδευση, η αναβάθμιση των δεξιοτήτων και οι νέες τεχνολογίες. Σύμφωνα με την έρευνα European Private Business Survey της PwC, ενώ η περικοπή των επενδύσεων στην τεχνολογία φαίνεται ως ένας τρόπος εξοικονόμησης κόστους, η πλειοψηφία των πιο ευέλικτων εταιρειών (58% σε σύγκριση με 41% των υπολοίπων) αυξάνει τη χρήση των νέων τεχνολογιών.

Η έρευνα, η οποία καλύπτει 53 χώρες, αναδεικνύει τον κρίσιμο ρόλο της υψηλής ευελιξίας για την επίτευξη καλύτερων επιδόσεων στο πλαίσιο διαχείρισης των σημαντικών επιπτώσεων. Δείχνει, επίσης, ότι κάποιες ιδιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να ξεχωρίζουν και να αποδίδουν καλύτερα υπό πίεση, καθώς έχουν ως χαρακτηριστικό τους την ευελιξία.

Ανθρώπινο δυναμικό

Ως πρωταθλήτριες στην ευελιξία θεωρούνται επίσης οι επιχειρήσεις, οι οποίες, εκτός από την αξιοποίηση της τεχνολογίας, ακολουθούν μια στρατηγική προσέγγιση ως προς το ανθρώπινο δυναμικό.

Με την ανάγκη προστασίας του προσωπικού από τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού, πολλές εταιρείες (περισσότερες από το 60% των ιδιωτικών επιχειρήσεων) παρέχουν τη δυνατότητα εργασίας εξ αποστάσεως στους εργαζομένους τους. Αυτό ισχύει εξίσου, ανεξαρτήτως του βαθμού ευελιξίας των εταιρειών.

Ταυτόχρονα, οι εταιρείες πρωταθλητές στην ευελιξία, προετοιμάζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για το μέλλον. Το  57% των εταιρειών αυτών αναφέρει ότι υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων των εργαζομένων, σε σύγκριση με μόλις 40% των υπολοίπων.

Επιπρόσθετα, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις προτεραιοποιούν τη διατήρηση  του προσωπικού τους, σε αντίθεση με τις περικοπές: το 64% των επιχειρήσεων αξιοποιούν τις άδειες ή τις υπερωρίες ως τρόπο διαχείρισης των επιπτώσεων της πανδημίας, έναντι του 34% που αναφέρουν ότι μειώνουν το προσωπικό τους μέσω απολύσεων. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που θα διατηρήσουν τους εργαζομένους τους, θα εξέλθουν πιο ισχυρές από την πανδημία.

Εφοδιαστική αλυσίδα

Επίσης, ενώ η εφοδιαστική αλυσίδα συνήθως θεωρείται αμιγώς λειτουργική, μια πραγματικά άριστη εφοδιαστική αλυσίδα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης. Περισσότερες από τις μισές πρωταθλήτριες εταιρείες (52%) υιοθετούν αλλαγές στη στρατηγική για την εφοδιαστική τους αλυσίδα, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πανδημίας.

Έξι στις δέκα εταιρείες, που θεωρούνται πρωταθλήτριες στην ευελιξία, αυξάνουν τη χρήση των νέων τεχνολογιών εν μέσω COVID-19

Στο μεταξύ, η φετινή έρευνα αναδεικνύει τη σημασία της διατήρησης της ρευστότητας. Οι πρωταθλήτριες εταιρείες στην ευελιξία σημειώνουν μεγαλύτερη επιτυχία στην ανάληψη δράσεων για την βελτίωση της ταμειακής τους θέσης. Τα δύο τρίτα (66%) των πιο ευέλικτων εταιρειών, αναφέρουν ότι ενισχύουν τη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης τους στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της πρόσφατης κρίσης, σε σύγκριση με μόλις 45% των λιγότερο ευέλικτων.

Πελατοκεντρική φιλοσοφία

“Κλειδί” για την επιτυχία σε ένα δύσκολο περιβάλλον αποτελεί η συνολική κατανόηση του περιβάλλοντος της αγοράς. Σύμφωνα με την έρευνα, οι πιο ευέλικτες εταιρείες προσπαθούν να κατανοήσουν την αγορά και τους πελάτες τους, ώστε να τοποθετηθούν καλύτερα και να ισχυροποιηθούν.

Η πλειοψηφία των πιο ευέλικτων εταιρειών, θεωρεί τόσο την επέκταση σε νέες αγορές ή νέες πελατειακές βάσεις (58%), όσο και την έξοδο από αγορές που δεν είναι κερδοφόρες (57%), κρίσιμες για τη μελλοντική τους επιτυχία. Μερικές θα προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις και εξαγορές για να δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη, με το 39% να αναφέρει τους χειρισμούς αυτούς ως βασικούς.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, που συμμετείχαν στην έρευνα, λανσάρουν, επίσης, νέα προϊόντα και υπηρεσίες για να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες των πελατών τους, με το 57% των πιο ευέλικτων εταιρειών να θεωρεί κρίσιμες τέτοιες κινήσεις. Αντίστοιχα 57%, πιστεύει ότι η αλλαγή ή η προσαρμογή του επιχειρηματικού τους μοντέλου θα είναι καταλυτική για τη μελλοντική τους επιτυχία.

Συνεργασία

Ως σημαντική για την επίτευξη των στόχων αναγνωρίζεται και η ανάπτυξη συνεργασιών είτε μέσω στρατηγικών συμμαχιών (58% έναντι 39% των υπολοίπων), είτε  μέσω της συνεργασίας με νεοφυείς επιχειρήσεις (29% έναντι 20% των λιγότερο ευέλικτων).

Τέλος, οι μισές από τις πιο ευέλικτες εταιρείες θεωρούν ότι, η μεγαλύτερη συμμετοχή της επόμενης γενιάς στη λήψη αποφάσεων και τη διαχείριση, θα είναι ουσιαστική για το μέλλον, σε σύγκριση με μόλις το ένα τρίτο των λιγότερο ευέλικτων (34%).

 

Sepe

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here