Βαθμολογία επενδυτικής βαθμίδας έδωσε στην ελληνική οικονομία ο γερμανικός οίκος αξιολόγησης Scope Ratings, διατηρώντας σταθερό outlook. Ειδικότερα αναβάθμισε την το ελληνικό χρέος με επίπεδο ΒΒΒ-, το οποίο είναι βαθμίδα investment grade.

Ωστόσο ο οίκος δεν αναγνωρίζεται ακόμα από την ΕΚΤ ώστε να έχει και πρακτικό αντίκτυπο η αξιολόγησή του, αλλά έχει υποβάλει αίτηση για το σκοπό αυτό.

Πάντως μέσα σε πέντε ημέρες η ελληνική οικονομία αναβαθμίστηκε από δύο οίκους τώρα την Scope και νωρίτερα από τον μεγάλο αλλά μη αναγνωρισμένο ακόμα Ιαπωνικό οίκο R&I.

 

Σύμφωνα με τη Scope Ratings, η αναβάθμιση οφείλεται:

  1. Στη συνεχιζόμενη ευρωπαϊκή στήριξη στην Ελλάδα, με τις κινήσεις της ΕΚΤ στις αγορές ομολόγων και με την χαλάρωση των κριτηρίων που επιτρέπει ήδη να γίνονται αποδεκτά τα ελληνικά ομόλογα χωρίς να έχουν ακόμα επενδυτική αξιολόγηση. Τα μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας, σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης και την πιθανότητα περαιτέρω μέτρων για το χρέος δημιουργούν εικόνα βιώσιμης ευρωπαϊκής στήριξης.
  2. Στη σταθερή πτωτική τροχιά του δημόσιου χρέους εν μέσω υψηλού πληθωρισμού, ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης, χαμηλών επιτοκίων στα ομόλογα και την επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων. Το ελληνικό χρέος αναμένεται να υποχωρήσει, στο 160,7% του ΑΕΠ έως το 2023, μια πτώση 46 ποσοστιαίων μονάδων από το υψηλό του 2020.
  3. Στις δομικές μεταρρυθμίσεις που έχουν περιορίσει σημαντικά τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έχουν βελτιώσει την σταθερότητα των τραπεζών, σε συνδυασμό με πολιτικές που συνδέονται με χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης, οι οποίες κινητοποιούν επενδύσεις και ενισχύουν την ανάκαμψη.

Ωστόσο, το ελληνικό αξιόχρεο επιβαρύνεται ακόμη από τα υψηλά επίπεδα του δημόσιου χρέους, αποτελώντας μακροχρόνια αδυναμία στην εκτίμηση του ρίσκου χώρας από τις αγορές.

Ακόμα υπάρχουν πολιτικά ρίσκα στη μετάβαση της Ελλάδας από τον υπό όρους δανεισμό του δημόσιου τομέα, στον άνευ όρων δανεισμό από τις αγορές.

Επίσης ο τραπεζικός τομέας παραμένει ευάλωτος ενώ υπάρχουν δομικές αδυναμίες όπως οι μέτριες μεσοπρόθεσμες αναπτυξιακές προοπτικές, η υψηλή ανεργία και οι περιβαλλοντικές προκλήσεις.