Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε την έναρξη εκτενούς έκτακτου επενδυτικού προγράμματος ύψους 10 εκατ. ευρώ στον κλάδο της συσκευασίας, το οποίο θα υλοποιηθεί στην Ελλάδα, μέσω της θυγατρικής εταιρείας Πλαστικά Θράκης Pack Α.Β.Ε.Ε.

Η χρηματοδότηση του νέου αυτού επενδυτικού προγράμματος θα πραγματοποιηθεί με συνδυασμό ιδίων κεφαλαίων και εξωτερικής χρηματοδότησης

Tο νέο επενδυτικό πρόγραμμα είναι προσανατολισμένο στη βιώσιμη ανάπτυξη, με έμφαση στην περαιτέρω αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της συγκεκριμένης θυγατρικής του Ομίλου, αλλά και ευρύτερα του κλάδου της συσκευασίας, και με τελικό σκοπό αφενός μεν την αποτελεσματικότερη, αμεσότερη και πιο ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των πελατών της ελληνικής αγοράς, με ένα πληρέστερο χαρτοφυλάκιο προϊόντων και αφετέρου την περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών και την συνακόλουθη ενίσχυση της εξωστρέφειας του Ομίλου.

Οι επιμέρους ενέργειες του νέου επενδυτικού προγράμματος, που θα υλοποιηθεί άμεσα από την συγκεκριμένη θυγατρική, συνοψίζονται ως ακολούθως:

-Επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής προϊόντων πλαστικής συσκευασίας με την τεχνολογία Injection Moulding, η οποία αποτελεί τη βασική τεχνολογία για την παραγωγή πλαστικών δοχείων, προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κλάδο τροφίμων,στους κλάδους ξενοδοχείων / εστιατορίων και στη βιομηχανία των χρωμάτων,
-Επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό με την τεχνολογία Thermoforming, για την παραγωγή μικρών πλαστικών δοχείων, που απευθύνονται κυρίως στον κλάδο των τροφίμων και ειδικότερα των γαλακτοκομικών προϊόντων.
-Επένδυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό παραγωγής προϊόντων χάρτινης συσκευασίας,για προϊόντα που απευθύνονται κυρίως στον κλάδο εστίασης, συμπληρωματικά στο υφιστάμενο προϊοντικό χαρτοφυλάκιο.

Οι νέες επενδύσεις είναι συμβατές με τις πρακτικές τις βιώσιμης ανάπτυξης και θα συνεισφέρουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, ενώ αναμένεται να βρίσκονται σε πλήρη παραγωγική λειτουργία εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024. Με βάση τον συγκεκριμένο χρονικό προγραμματισμό, οι νέες επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξήσουν άμεσα και ειδικότερα από την αρχή του 2024 την παραγωγική δυναμικότητα της ως άνω θυγατρικής εταιρείας κατά 4.000 τόνους περίπου, σε ετήσια βάση.