Η παράταση προθεσμίας είναι έως τις 14 Μαΐου, με την Επιτροπή να καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν εγκαίρως και σε ηλεκτρονική μορφή τις προτάσεις τους.
Έως τις 14/5 παρατείνεται η διαβούλευση για τον κατασκευαστικό κλάδο από την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα με ηλεκτρονική μορφή.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού «η Επιτροπή Ανταγωνισμού («ΕΑ») στις 08.01.2021, έχοντας υπόψη το άρθρο 11 Ν. 3959/2011 για κανονιστική παρέμβαση σε κλάδους της οικονομίας, αποφάσισε αυτεπαγγέλτως την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας στον κλάδο των κατασκευών, θυμίζει η επιτροπή σε ανακοίνωσή της.
Η ΕΑ δημοσίευσε στις 07.04.2021 τις προκαταρτικές απόψεις της αναφορικά με τις συνθήκες ανταγωνισμού και κάλεσε κάθε ενδιαφερόμενο να συνεισφέρει στη δημόσια διαβούλευση. Προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της διαβούλευσης η ΕΑ αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας διαβούλευσης (που έληγε στις 08.05.2021) έως τις 14.05.2021.
Υπενθυμίζεται ότι στη δημόσια διαβούλευση μπορεί να λάβει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, ανεξάρτητα από την επίκληση έννομου συμφέροντος. Η κατάθεση των απόψεων νομικού προσώπου που συμμετέχει στη διαβούλευση γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του. Όλες οι παρατηρήσεις και οι απόψεις όσων ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη διαβούλευση και να γνωστοποιήσουν τυχόν στοιχεία που διαθέτουν και τα οποία είναι χρήσιμα για τη διαμόρφωση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ευπρόσδεκτες.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις παρατηρήσεις τους γραπτώς και επώνυμα ηλεκτρονικά (σε επεξεργάσιμη μορφή) στη διεύθυνση competition@epant.gr πλέον μέχρι και την 14-05-2021.

Σημειώνεται ότι οποιεσδήποτε απαντήσεις πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας ή/και τροποποιήσεις απαντήσεων στη δημόσια διαβούλευση δεν θα γίνονται δεκτές».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here