Ξεκινά η πιλοτική φάση του CDEPS (Τελωνειακό Σύστημα Επεξεργασίας Δηλώσεων και Ειδικών Φόρων) -που υλοποιεί η Intrasoft- για την τελωνειακή διοίκηση (CARM) της Βόρειας Μακεδονίας.

Η πιλοτική φάση σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο, με την πλήρη λειτουργία του συστήματος να αναμένεται στα μέσα του 2019.

Το CDEPS, το οποίο αναπτύχθηκε στα πλαίσια Εθνικών και Ευρωπαϊκών προδιαγραφών, αποτελεί νέας γενιάς e-customs σύστημα που ανταποκρίνεται πλήρως στις τρέχουσες και μελλοντικές επιχειρησιακές ανάγκες της CARM. Διευκολύνει την ταχύτερη ροή αγαθών παρέχοντας γρήγορη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ τελωνειακών αρχών και εμπλεκόμενων φορέων, ενώ ταυτόχρονα εγγυάται λειτουργική σταθερότητα διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία συναλλαγών γίνεται πιο αποδοτική από πλευράς χρόνου και κόστους.

Τι προσφέρει το CDEPS

Το CDEPS έρχεται να αντικαταστήσει το υπάρχον ASYCUDA σηματοδοτώντας και την μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή:

  • Δημιουργώντας έτσι ένα πιο αποδοτικό και μοντέρνο περιβάλλον στα Τελωνεία, που εναρμονίζονται πλήρως με τις τελευταίες τεχνολογικές λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο
  • Η Τελωνειακή Υπηρεσία της Β.Μακεδονίας αναγνωρίζεται πλέον ως η πρώτη στην ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που έχει σύστημα πλήρως εναρμονισμένο με τα ηλεκτρονικά τελωνειακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
  • Διευκολύνονται σημαντικά οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων στην τελωνειακή διαδικασία καθώς και το έργο των συνοριακών αρχών και των τελωνειακών υπαλλήλων “.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here