Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι:

Την 5.3.2024 το συνολικό ποσοστό συμμετοχής της εταιρείας «Verdalite Limited» που εδρεύει στην Κύπρο («Verdalite»), επί του μετοχικού κεφαλαίου και του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ανήλθε σε 17,22%, ήτοι 5.165.323 μετοχές και δικαιώματα ψήφου. Σημειώνεται ότι την 4.3.2024 το συνολικό αυτό ποσοστό ήταν 13,59%, ήτοι 4.077.932 μετοχές και δικαιώματα ψήφου.

Σύμφωνα με την από 5.3.2024 γνωστοποίηση μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία την 7.3.2024, η Verdalite ανήκει κατά 100% στην εταιρεία Olympia Group που εδρεύει στην Κύπρο («Olympia»). Η πλειοψηφία των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Olympia ανήκει στο «Folloe Trust», το νόμιμο τίτλο επί της περιουσίας του οποίου έχει η εταιρεία «Rackham Trust Company S.A.» με έδρα στην Ελβετία, η οποία, κατά δήλωση του μετόχου, δεν ελέγχεται από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3556/2007.

Επιπλέον, δια της ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ της από 5.3.2024 γνωστοποίησης μεταβολής σημαντικών συμμετοχών που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία στις 7.3.2024, η Olympia και η εταιρεία «Rucio Investments S.a.r.l». που εδρεύει στο Λουξεμβούργο («Rucio») συμφώνησαν προφορικά να συνεργαστούν με σκοπό να επιδιώξουν να αποκτήσουν τον έλεγχο της Εταιρείας, αρχικά μέσω της εταιρείας Verdalite.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ