Η ΕΝΟΤΗΤΑ για δεύτερη συνεχόμενη φορά εκπροσωπείται στη Διοίκηση της ΓΣΕΕ, όπως προκύπτει από την εκλογή οργάνων διοίκησης, στα πλαίσια του 38ου Τακτικού Συνεδρίου της ΓΣΕΕ.

Παράλληλα σχολιάζοντας την εξέλιξη αυτή σημειώνεται ότι

  • «αυτό σημαίνει ότι οι αρχές και οι θέσεις μας παραμένουν σταθερές χωρίς εξαρτήσεις και συμβιβασμούς. Η ΕΝΟΤΗΤΑ μέσω των συνέδρων της εκπροσώπησε πάνω από 14.000 πραγματικούς εργαζόμενους».

Και η σχετική ανακοίνωση καταλήγει

  • «η παράταξη μας, διατηρώντας την αυτόνομη πορεία της, θα συμβάλλει με διάλογο και συνεργασίες στις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η τριτοβάθμια οργάνωση της χώρας και είναι πλέον απαίτηση όλων των εργαζόμενων».