Στην προαγωγή πέντε διευθυντικών στελεχών της σε Partners προχώρησε η Deloitte Ελλάδος, με το σύνολο των Partners να ανέρχεται τον Ιούνιο του 2021 στους 44, έναντι 33 που ήταν τον Ιούνιο του 2020, μια σημαντική αύξηση 33%. Συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε, πρόκειται για τους: Σπύρο Βαμβακούση Partner στο τμήμα Tax & Legal, Ηλία Μακρή Partner στο τμήμα Audit & Assurance, Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου Partner στο τμήμα Consulting, Μιχάλη Στεργίου Partner στο τμήμα Audit & Assurance και Βασίλη Χριστόπουλο Partner στο τμήμα Audit & Assurance.

O Σπύρος Βαμβακούσης, Partner στο τμήμα Tax & Legal κατά την 15χρονη επαγγελματική του σταδιοδρομία έχει ηγηθεί πολυάριθμων έργων παροχής φορολογικών συμβουλών, καθώς και έργων παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης με τη φορολογική νομοθεσία. Επιπροσθέτως και μεταξύ άλλων, έχει αναλάβει φορολογικούς ελέγχους σε εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε διάφορους κλάδους τόσο στα πλαίσια του φορολογικού πιστοποιητικού, όσο και σε περιπτώσεις συγχωνεύσεων και εξαγορών. Είναι πτυχιούχος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς, ενώ κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με ειδίκευση στη Χρηματοοικονομική και Λογιστική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Φορολογία από το Κολλέγιο του ALBA.

Ο Ηλίας Μακρής, Partner στο τμήμα Audit & Assurance εργάζεται τα τελευταία 14 χρόνια στη Deloitte Ελλάδος, όπου έχει ασχοληθεί σχεδόν αποκλειστικά με ελεγκτικά έργα σε ναυτιλιακές εταιρείες εισηγμένες σε διεθνή χρηματιστήρια (Νέα Υόρκη, Όσλο), καθώς επίσης και σε πλήθος ναυτιλιακές εταιρείες-ομίλους ιδιωτικών συμφερόντων , ενώ έχει εκτενή εμπειρία στα ελεγκτικά πρότυπα PCAOB/AICPA και ΙSA. Συμμετέχει επίσης σε cross-functional έργα που είναι συνυφασμένα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία (shipping analytics, συμβουλευτικά, αποτιμήσεις). Είναι επίσης μέλος της ομάδας του audit innovation της Deloitte που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό ελεγκτικών έργων και διαδικασιών.

Ο Θεόδωρος Παπακωνσταντίνου, Partner στο τμήμα Consulting με εστίαση στην ομάδα Strategy, Analytics και M&A, παράλληλα είναι και υπεύθυνος ανάπτυξης των υπηρεσιών της Deloitte στη Βόρειο Ελλάδα. Διαθέτει 20 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας, εκ των οποίων τα τελευταία 15 στον συμβουλευτικό τομέα της Deloitte. Εξειδικεύεται σε θέματα Στρατηγικής, Λειτουργικής Αναδιοργάνωσης και Βελτιστοποίησης, Επιχειρηματικού Σχεδιασμού, και Εξαγορών και Συγχωνεύσεων, έχοντας ηγηθεί μεγάλου αριθμού έργων για εταιρείες και οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με εστίαση στην Βόρειο Ελλάδα και στον τομέα του Τουρισμού και της Φιλοξενίας.

Ο Μιχάλης Στεργίου, Partner στο τμήμα Audit & Assurance έχει πάνω από 14 χρόνια εμπειρία στον έλεγχο χρηματοοικονομικών καταστάσεων εισηγμένων στις ΗΠΑ ναυτιλιακών εταιρειών, καθώς και άλλων εταιρειών, που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), είτε σύμφωνα με τα Αμερικανικά Λογιστικά Πρότυπα (US GAAP). Έχει ηγηθεί, επίσης, έργων ελέγχου εσωτερικού διαδικασιών, μετατροπής χρηματοοικονομικών καταστάσεων από ΔΠΧΑ σε US GAAP, αυξήσεων κεφαλαίου εταιρειών και εκδόσεων ομολόγων στις ΗΠΑ. Είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, κάτοχος πτυχίου στην Λογιστική και Χρηματοοικονομική και μεταπτυχιακού τίτλου στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ο Βασίλης Χριστόπουλος, Partner στο τμήμα Audit & Assurance, διαθέτει περισσότερα από 16 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας σε ελέγχους εταιρειών που συντάσσουν χρηματοοικονομικές καταστάσεις, είτε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ), είτε σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Έχει ηγηθεί ελέγχων τόσο σε πολυεθνικές όσο και σε ελληνικές, εισηγμένες και μη εταιρίες και σε διάφορους κλάδους, με ιδιαίτερη εμπειρία στην ενέργεια, στον τουρισμό, στην υγεία και στον κατασκευαστικό κλάδο. Επίσης, έχει σημαντική εμπειρία και σε άλλα ελεγκτικά και μη έργα, όπως έκδοση εισηγμένων ομολόγων στην ελληνική και σε ξένη αγορά, αποτιμήσεις και συγχωνεύσεις εταιρειών. Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακή εκπαίδευση στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA), ενώ είναι Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ), του Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών στην Αγγλία και την Ουαλία (ICAEW) καθώς και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here