Σύμβαση για το Πρόγραμμα Εγγυήσεων COSME, ύψους 50 εκατ. ευρώ, υπέγραψε η ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ Συνεταιριστική Τράπεζα με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ), στο πλαίσιο του COSME Loan Guarantee Facility.

Στόχος της συμφωνίας είναι η παροχή εγγυήσεων μέσω του Ταμείου σε δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη στήριξη πρωτοβουλιών που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις απ’ όλους τους κύριους κλάδους επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επιλέξιμες είναι μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και έχουν κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ ή ενεργητικό έως 43 εκατ. ευρώ.

Για κάθε χρηματοδοτούμενη επιχείρηση εξασφαλίζεται:

  • Δάνειο για την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης ή σε κεφάλαια για τη χρηματοδότηση επενδύσεων (πάγια και άυλα περιουσιακά στοιχεία).
  • Εγγύηση δάνειου σε ποσοστό 50% από το ΕΤαΕ.

Η χρηματοδότηση κυμαίνεται από 25.000 έως 150.000 ευρώ, ανάλογα με τις ανάγκες, τα οικονομικά στοιχεία και το ύψος του επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης και παρέχεται με χαμηλές εξασφαλίσεις. Η διάρκεια της χρηματοδότησης κυμαίνεται από 5 έως 10 έτη

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here