Καθαρά κέρδη χρήσης 2022 στα 592,3 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε ο ΟΠΑΠ σε σύγκριση με 259,4 εκατ.ευρώ το 2021. Σε δηλώσεις του με αφορμή την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τετάρτου τριμήνου 2022  ο Jan Karas, διευθύνων συμβούλου του ΟΠΑΠ επισημαίνει ότι κατά το τέταρτο τρίμηνο, Ο ΟΠΑΠ σημείωσε επιδόσεις-ρεκόρ σε τριμηνιαία βάση, ολοκληρώνοντας μια εξαιρετική χρονιά, με απτή πρόοδο στην υλοποίηση των στρατηγικών στόχων μας και ενισχυμένη δραστηριότητα σε όλα τα κανάλια μας.

Jan Karas: προτείνουμε μια γενναιόδωρη συνολική ανταμοιβή προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 1,45 ευρώ ανά μετοχή

«Το EBITDA διαμορφώθηκε πάνω από τις τελευταίες εκτιμήσεις μας – και με ενισχυμένα περιθώρια – ενώ σε επίπεδο μόχλευσης βελτιώθηκε περαιτέρω η θέση μας. Στο πλαίσιο αυτό, και βάσει της σταθερής δέσμευσης μας στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας, είμαστε στην ευχάριστη θέση να προτείνουμε μια γενναιόδωρη συνολική ανταμοιβή προς τους μετόχους για το οικονομικό έτος 2022, ύψους 1,45 ευρώ ανά μετοχή, συμπεριλαμβανομένου του ήδη καταβληθέντος προμερίσματος των 0,30 ευρώ ανά μετοχή. Επιπλέον, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών μας, προχωρήσαμε πρόσφατα στην έναρξη λειτουργίας της ανανεωμένης και ανταγωνιστικής online στοιχηματικής πλατφόρμας του ΟΠΑΠ, ώστε να προσφέρουμε μια ακόμη πιο διασκεδαστική εμπειρία».

Αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων στα καταστήματά του ΟΠΑΠ- Επέκταση της online παρουσίας του
Ο Jan Karas στις δηλώσεις του δίνει έμφαση και στην αναβάθμιση των ψηφιακών δυνατοτήτων στα καταστήματά του ΟΠΑΠ, που όπως ανέφερε, βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο και αποδίδει καρπούς, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη της συνολικής πελατειακής βάσης και την κίνηση στο δίκτυο του Οργανισμού.
«Κοιτώντας στο μέλλον, θα εστιάσουμε στην ανάδειξη των καταστημάτων μας ως τοπικών προορισμών προσιτής διασκέδασης. Επίσης, θα επεκτείνουμε την online παρουσία μας, μέσω της iLottery πρότασής μας, με την οποία ολοκληρώνουμε το «οπλοστάσιο» μας στον τομέα του online gaming. Ακόμη, παραμένει ισχυρή η δέσμευσή μας στην επίτευξη δυναμικών επιδόσεων και στην υλοποίηση του οράματός μας για την παροχή κορυφαίας στο είδος της διασκέδασης, σε συνδυασμό με την προσφορά προς την κοινωνία», επισήμανε επίσης ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΠΑΠ.

Βασικά μεγέθη οικονομικών αποτελεσμάτων
– Τα καθαρά έσοδα προ εισφορών (GGR) χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 1,939 δις.ευρώ έναντι 1,538,8 δις.ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 26% σε ετήσια βάση, ως αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης των παιχνιδιών και της διευρυμένης πελατειακής μας βάσης στο online. Το δ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά έσοδα διαμορφώθηκαν στα 540,9 εκατ.ευρώ φτάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ, αυξημένα κατά 8,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, αντικατοπτρίζοντας την ώθηση που έδωσαν οι επιτυχημένες βελτιώσεις στα παιχνίδια μας. Παράλληλα, τα έσοδα ενισχύθηκαν από την αυξημένη επισκεψιμότητα στα πρακτορεία του ΟΠΑΠ και την παικτική δραστηριότητα στο σύνολο των καναλιών διανομής του, καθώς και από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου, παρά τα ευνοϊκά για τους παίκτες αποτελέσματα αγώνων.

– Το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) αυξήθηκε το 2022 κατά 31,8% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 798,8 εκατ.ευρώ (χρήση 2021: 605,8 εκατ.ευρώ) ως αποτέλεσμα των αυξημένων εσόδων σε συνδυασμό με υψηλότερα περιθώρια κέρδους. Το δ’ τρίμηνο 2022 το μικτό κέρδος (από παιχνίδια) ανήλθε σε 223,9 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 14,7% (δ’ τρίμηνο 2021: 195, 3 εκατ.ευρώ).
– Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) το 2022 αυξήθηκαν κατά 33,7% στα 736 εκατ. ευρώ (χρήση 2021: 550,3 εκατ.ευρώ), ή κατά 38,5% σε επαναλαμβανόμενη βάση, αντικατοπτρίζοντας αυξημένα έσοδα και βελτιωμένα περιθώρια κέρδους. Τα EBITDA δ’ τριμήνου 2022 ανήλθαν σε 202,7 εκατ. ευρώ(δ’ τρίμηνο 2021: 170,4 εκατ.ευρώ) αυξημένα κατά 18,9% ή κατά 17,7% σε επαναλαμβανόμενη βάση.
– Τα λειτουργικά έξοδα χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 365,1 εκατ. ευρώ έναντι 321,8 εκατ. ευρώ το 2021, αυξημένα κατά 13,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, υποστηρίζοντας την πλήρη επαναλειτουργία των retail δραστηριοτήτων το 2022 έναντι των επιβεβλημένων περιορισμών το 2021 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ανάπτυξη του online. Τα λειτουργικά έξοδα το δ’ τρίμηνο 2022 ανήλθαν σε 113,9 εκατ. ευρώ υψηλότερα κατά 22,2% σε ετήσια βάση ως αποτέλεσμα κυρίως των αυξημένων εξόδων προβολής και διαφήμισης. Σε συγκρίσιμη βάση μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια, τα λειτουργικά έξοδα της χρήσης 2022 και του δ’ τριμήνου 2022 αυξήθηκαν κατά 11,5% και 23,9% αντίστοιχα σε ετήσια βάση.
– Τα καθαρά κέρδη χρήσης 2022 διαμορφώθηκαν στα 592,3 εκατ. ευρώ (χρήση 2021: 259,4 εκατ.ευρώ ) αυξημένα κατά 128,3% σε ετήσια βάση. Στο δ’ τρίμηνο 2022 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 306,5 εκατ. ευρώ(δ’ τρίμηνο 2021: Euro81,2εκ.), αυξημένα κατά 277,6% ενσωματώνοντας κέρδος 181,3 εκατ. ευρώ από την πώληση της Betano. Σε επαναλαμβανόμενη βάση και μη συμπεριλαμβάνοντας έκτακτα κονδύλια και στα δύο έτη, τα καθαρά κέρδη 2022 ανήλθαν σε 436 εκατ.ευρω αυξημένα κατά 73,8% σε ετήσια βάση, ενώ διαμορφώθηκαν σε 127,5 εκατ. ευρώτο δ’ τρίμηνο 2022, υψηλότερα κατά 47,9% σε ετήσια βάση, επιδεικνύοντας βελτιωμένα περιθώρια.
– Ισχυρή ταμειακή θέση με δείκτη Καθαρού Δανεισμού/EBITDA στο 0.08x (0,15x συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων)
– Συνολική ανταμοιβή μετόχων για το 2022 : 1,45 ευρώ ανά μετοχή
– Συνολικό ποσό μερίσματος ύψους 1 ευρώ. Πρόταση προς τη Γενική Συνέλευση Μετόχων στις 27 Απριλίου για υπόλοιπο μεικτό μέρισμα ανά μετοχή για τη χρήση 2022 στα 0,70 ευρώ. Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος 6 Ιουνίου 2023. Προμέρισμα 0,30 ευρώ ήδη διανεμημένο στις 9 Νοεμβρίου 2022.
– Επιστροφή κεφαλαίου 0,45 ευρώ ανά μετοχή, υπό την αίρεση της έγκρισης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Ημερομηνία αποκοπής 19 Ιουνίου 2023

Όπως αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων ο ΟΠΑΠ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες της χώρας συγκαταλέγεται, λαμβάνοντας την πιστοποίηση Top Employer Greece 2023. Η τιμητική αυτή διάκριση αναδεικνύει την αφοσίωση της εταιρείας στην ανάπτυξη και εξέλιξη των εργαζομένων της, σε ένα εργασιακό περιβάλλον που ξεχωρίζει. Επιπλέον, υπογραμμίζει τη στρατηγική επιλογή του ΟΠΑΠ να εφαρμόζει ολοκληρωμένες πολιτικές, με επίκεντρο την ενίσχυση της δέσμευσης των ανθρώπων του και την παροχή μιας μοναδικής εργασιακής εμπειρίας.