Μέρισμα 3 λεπτών ανά μετοχή θα διανείμει από τα κέρδη του 2021 η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ που αποκόπτει το δικαίωμα στις 30/5/2022. Στο μεταξύ το νέο 15μελές ΔΣ της εταιρίας συγκροτήθηκε σε σώμα.

Ειδικότερα για το μέρισμα η εταιρία ανακοίνωσε, ότι από το ανωτέρω μικτό ποσό θα παρακρατηθεί ο αναλογών στο μέρισμα φόρος ποσοστού 5%, ήτοι Ευρώ 0,0015 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. και συνεπώς, το ποσό του μερίσματος που θα λάβουν οι μέτοχοι θα ανέλθει στο καθαρό ποσό Ευρώ 0,0285 ανά μετοχή της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε..

Δικαιούχοι του μερίσματος βάσει του κανόνα προσδιορισμού δικαιούχων (record date) είναι οι εγγεγραμμένοι στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) επενδυτές κατά την Τρίτη, 31 Μαΐου 2022.

Ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος είναι η Δευτέρα, 30 Μαΐου 2022, πριν από την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών και συνεπώς, την ημέρα αυτή οι μετοχές της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. θα είναι διαπραγματεύσιμες χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος.

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής μερίσματος, ορίζεται η Παρασκευή, 3 Ιουνίου 2022, από την πληρώτρια τράπεζα ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ως ακολούθως:

  1. Mέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες) σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.
  2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Εθνικής Τράπεζας.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν εντός πέντε (5) ετών, παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κκ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων (Τηλ.: 22620 48111, αρμόδιος κ. Αλέξανδρος Κομπότης).

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας που διεξήχθη στις 24 Μαΐου 2022, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας συγκροτήθηκε σε σώμα, ακολούθως ορίστηκαν τα νέα Μέλη των Επιτροπών της Εταιρείας, δηλαδή της Επιτροπής Ελέγχου και της Επιτροπής Αποδοχών και Ανάδειξης Υποψηφίων και τέλος, καθεμία από τις δύο Επιτροπές της Εταιρείας όρισε τον Πρόεδρό της και συγκροτήθηκε σε σώμα. Συγκεκριμένα:

το νέο δεκαπενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, συγκροτήθηκε αυθημερόν σε σώμα, ως ακολούθως:

1)Μιχαήλ Στασινόπουλος του Νικολάου, Πρόεδρος του Δ.Σ., μη Εκτελεστικό Μέλος.

2)Δημήτριος Κυριακόπουλος του Γεωργίου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Εκτελεστικό Μέλος.

3) Λάμπρος Βαρούχας του Δημητρίου, Εκτελεστικό Μέλος.

4) Παναγιώτης Λώλος του Χαραλάμπους, Εκτελεστικό Μέλος.

5) Κωνσταντίνος Κατσαρός του Γεωργίου, Εκτελεστικό Μέλος.

6) Νικόλαος Κουδούνης του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

7) Χρήστος-Αλέξης Κομνηνός του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

8) Ηλίας Στασινόπουλος του Νικολάου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

9) Αικατερίνη Ναυσικά Κάντζια του Αδαμάντιου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

10) Αθανασία Κλενιάτη-Παπαϊωάννου του Κωνσταντίνου, μη Εκτελεστικό Μέλος.

11) Βασίλειος Λουμιώτης του Ιωάννη, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος, Ανώτατο Ανεξάρτητο Μέλος.

12) Πλούταρχος Σακελλάρης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

13) Ουρανία Αικατερινάρη του Νικολάου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

14) Thomas George Sofis του George, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

15) Γεώργιος Λακκοτρύπης του Αντωνίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ