Μια μεγάλη εκκρεμότητα πολλών ετών κλείνει στη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κτηματολογίου, με την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της …χρήσης 2021.

Η μεγέθυνση του φορέα τα τελευταία χρόνια είχε δημιουργήσει πολλές «ασυμβατότητες» στα λογιστικά πληροφοριακά συστήματα του Κτηματολογίου, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η συμφωνία δεκάδων χιλιάδων λογιστικών εγγραφών και κατ’ επέκταση η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων.

  • Με τη μεθοδική δουλειά της διοίκησης του Κτηματολογίου στον οποίο προεδρεύει ο Στέλιος Σακαρέτσιος, τα συστήματα αναβαθμίστηκαν, οι λογαριασμοί συμφωνήθηκαν, οι λογιστικές καταστάσεις οριστικοποιήθηκαν και σήμερα ψηφίζονται, με τους ορκωτούς λογιστές να βάζουν τη σφραγίδα τους χωρίς επιφυλάξεις.

Η έγκριση μάλιστα των οικονομικών καταστάσεων οδηγεί και στην άμεση καταβολή υπέρ του Δημοσίου ενός ποσού που ξεπερνά τα 10.000.000€, από το προβλεπόμενο μέρισμα υπέρ του Υπουργείου Οικονομικών και των δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης (ΤΑΧΔΙΚ).