Τη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος – ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στον τομέα της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου», ανακοίνωσαν ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Ιωάννης Κυριακού και η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών Αλεξάνδρα Σδούκου.

Με αυτήν την πρόσκληση, οι Ελληνικές αρχές επιθυμούν να λάβουν μια, από την πλευρά της χώρας, τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την εφικτότητα και το σχετικό εύρος συμμετοχής στο σχεδιαζόμενο ΣΕΚΕΕ Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου βάσει των πληροφοριών που θα συλλεχθούν. Η παρούσα πρόσκληση δεν έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ούτε αφορά σε καθορισμό χρηματοδότησης των προτάσεων υπό οποιοδήποτε τρόπο και έννοια, αναφέρει ανακοίνωση.

Ειδικότερα με τη παρούσα απευθύνεται πρόσκληση προς τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις
Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις, εφόσον οι τελευταίες δραστηριοποιηθούν νομίμως (με ελληνικό ΑΦΜ) και εγκαίρως στην Ελληνική επικράτεια, όπως:

A. Eκδηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος– ΣΕΚΕΕ (Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου», υποβάλλοντας προτάσεις που αφορούν το ΣΕΚΕΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» και ικανοποιούν αφενός τους στόχους και τις προτεραιότητες που τίθενται με τη Διακήρυξη «Μανιφέστο για τις Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» (“Manifesto for the development of a European
Hydrogen Technologies and Systems value chain”), και αφετέρου τους όρους και τις προϋποθέσεις της Ανακοίνωσης 2014/C 188/02 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως ισχύει.

B. Δηλώσουν ενδιαφέρον για συμμετοχή στις ευρωπαϊκές εκδηλώσεις δικτύωσης για το Έργο ΣΕΚΕΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» προκειμένου να εκτιμήσουν τις απαιτήσεις και τις προϋποθέσεις ενσωμάτωσης της πρότασής τους στο σχεδιαζόμενο ευρωπαϊκό ΣΕΚΕΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» και να διερευνήσουν και να αποτιμήσουν τις δυνατότητες συνεργασίας με ευρωπαϊκές επιχειρήσεις της βιομηχανικής αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου».

Καταληκτική ημερομηνία, ώρα και τόπος υποβολής των Προτάσεων Έργου για το ΣΕΚΕΕ «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου» ορίζεται η Τρίτη 27 Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 στo Kεντρικό Πρωτόκολλο της Υπηρεσίας (ισόγειο κτιρίου επί της πλατείας Κάνιγγος).

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή Δηλώσεων Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στις Ευρωπαϊκές εκδηλώσεις δικτύωσης ορίζεται η Δευτέρα 19 Απριλίου 2021, με ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων: www.mindev.gov.gr ακολουθώντας τη διαδρομή: ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ/ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ.

Για τη συμμετοχή τους στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις καλούνται να υποβάλουν προτάσεις για έργα που αφορούν σε τομείς της αλυσίδας αξίας «Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου», όπως:

  • την ασφαλή και βιώσιμη παραγωγή υδρογόνου χαμηλών εκπομπών άνθρακα, όπου έμφαση θα πρέπει να δίνεται στο υδρογόνο από ανανεώσιμες πηγές και τα παράγωγά του
  • βιομηχανικό εξοπλισμό (συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρολυτών και εξοπλισμού για μεταφορές υψηλής συχνότητας, όπως ελαφρά εμπορικά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά, όπως επίσης και σιδηρόδρομοι με δυσκολία εξηλεκτρισμού, ναυτιλία ή αεροπορία)
  • λύσεις για αποθήκευση, μεταφορά και διανομή (συμπεριλαμβανομένων των σταθμών ανεφοδιασμού κατά μήκος δρόμων, σιδηροτροχιών και λιμένων)
  • βιομηχανικές εφαρμογές υδρογόνου (συμπεριλαμβανομένης της απανθρακοποίησης βιομηχανικών εγκαταστάσεων).

Τα έργα πρέπει να έχουν ισχυρό καινοτόμο χαρακτήρα και μπορεί να περιλαμβάνουν έρευνα, ανάπτυξη, καινοτομία, έως και την ανάπτυξη της πρώτης βιομηχανικής αξιοποίησης (first deployment) με δυνατότητα επέκτασης κλίμακας και ευρείας εφαρμογής σε σχετικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες και δίκτυα.

Ειδική έμφαση θα δοθεί σε προσέγγιση τύπου cluster (σύμπλεγμα έργων), προκειμένου να επιτευχθεί ένα εύρος σημαντικών έργων υδρογόνου που να εξασφαλίζουν σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, αναδεικνύοντας έτσι τη σημασία του υδρογόνου για την στρατηγική της Ένωσης για το περιβάλλον, την ενέργεια, τη βιομηχανία και τις μεταφορές.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here