Μέσω ανακοίνωσής της στο Χρηματιστήριο, η Ελλάκτωρ δίνει επίσημα τέλος στις διαπραγματεύσεις με τον επιχειρηματία Δημήτρη Κούτρα, άλλοτε βασικός μέτοχος της Ελλάκτωρ και επικεφαλής της κατασκευαστικής της δραστηριότητας, για την πώληση της ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Bασικό σημείο “τριβής” ανάμεσα στις δύο μεριές ήταν της διαπραγμάτευσης φέρεται πως ήταν το ζήτημα της συνεργασίας με την «Άκτωρ Παραχωρήσεις», με το αίτημα η «Άκτωρ» να έχει αποκλειστική σχέση για την εκτέλεση έργων με την «Ακτωρ Παραχωρήσεις». Το ζήτημα αυτό δημιουργούσε αβεβαιότητες ειδικά ως προς το ενδεχόμενο μελλοντικής πώλησης της «Ακτωρ Παραχωρήσεις».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Σε συνέχεια της από 30.01.2023 ανακοίνωσής της, η Εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΛΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και τον διακριτικό τίτλο «ΕΛΛΑΚΤΩΡ Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία»), ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού την οριστική διακοπή των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με το σχήμα εταιρειών Wade Adams Hellas SMSA και Adamas Group Limited, για την πώληση του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής της εταιρείας ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ.

Η ανωτέρω ενημέρωση γίνεται σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.