Αυξημένος κατά 186,30% ήταν ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. κατά το α’ εξάμηνο του 2022, καθώς ανήλθε σε 1.950,95 εκατ. ευρώ, έναντι 681,42 εκατ. του πρώτου εξαμήνου του 2021, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη μετά φόρων ήταν 6,19 εκατ. ευρώ από 1,27 εκατ. πέρυσι. Η μητρική παρουσίασε κέρδη μετά από φόρους 6,03 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο φέτος έναντι 1,36 εκατ. πέρυσι.

Ειδικότερα, στο πρώτο εξάμηνο του 2022, η ΕΛΙΝΟΙΛ παρουσίασε μικτά κέρδη Ομίλου 31,3 εκατ. ευρώ έναντι 21,5 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021 ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 15,72 εκατ. ευρώ έναντι 7,67 εκατ. του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 104,95%. Τα ενοποιημένα προ φόρων αποτελέσματα του ομίλου (EBT) κατά το α’ εξάμηνο του 2022 ανήλθαν σε κέρδη 7,91 εκατ. ευρώ έναντι 1,77 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021, ενώ τα ενοποιημένα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας (EATAM) ανήλθαν σε κέρδη 6,19 εκατ. ευρώ, έναντι 1,27 εκατ. του αντιστοίχου περσινού διαστήματος.

Όσον αφορά στη μητρική εταιρία ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε., κατά το α’ εξάμηνο του 2022 τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €15,02 εκατ. έναντι €6,81 εκατ. του α’ εξαμήνου του 2021. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε κέρδη €7,48 εκατ. έναντι €1,89 εκατ. και τα αποτελέσματα μετά από φόρους σε κέρδη €6,03 εκατ. έναντι €1,36 εκατ. του αντιστοίχου διαστήματος του 2021.

Η Ελίν Τεχνική και η Ελίν Σταθμοί έχουν αρνητικό αποτέλεσμα χωρίς αξιόλογη μεταβολή από το περσινό, ενώ η Ελίν Ναυτική παρουσιάζει οριακό θετικό αποτέλεσμα. Επίσης, η συνδεδεμένη με την ΕΛΙΝΟΙΛ Ελίν Verd συνεισέφερε θετικά στα αποτελέσματα του Ομίλου.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here