Στην έκδοση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου ποσού 38.850.000 ευρώ, θα προχωρήσει το επόμενο διάστημα η Ελγέκα και για τον σκοπό αυτό η γενική συνέλευση των μετόχων της που θα πραγματοποιηθεί 21 Ιουνίου, καλείται να καθορίσει τους όρους έκδοσης.

Ειδικότερα, την περαιτέρω εξειδίκευση και καθορισμό των εμπραγμάτων εξασφαλίσεων που θα παρασχεθούν και παροχή εξουσιοδότησης προς το διοικητικό συμβούλιο για τον καθορισμό των λοιπών όρων έκδοσης.

Εν τω μεταξύ η διοίκηση της εταιρείας συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης των δραστηριοτήτων της σε τομείς που εκτιμά ότι παρουσιάζουν ευοίωνες προοπτικές, σε τομείς όπου διαφαίνονται εν δυνάμει επιχειρηματικά κενά, καθώς και σε τομείς στους οποίους έχει επενδύσει και έχει δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, με στόχο την επιστροφή στην κερδοφορία.

Στο πλαίσιο αυτό, στόχος του ομίλου παραμένει η αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων και ως εκ τούτου εξετάζονται κάθε είδους προοπτικές αξιοποίησης των εν λόγω ακινήτων σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον συγκεκριμένο τομέα.

Κατά τη διάρκεια του 2018, ο όμιλος συνεχίζει την υλοποίηση της επιχειρησιακής στρατηγικής του, εντείνοντας τις ενέργειες αναβάθμισης του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του, την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση υφιστάμενων και νέων καναλιών διανομής και τις προσπάθειες μείωσης του λειτουργικού του κόστους.

Σημειώνεται ότι το 2017 όμιλος Ελγέκα κατάφερε να ενισχύσει τα χρηματοοικονομικά του μεγέθη με παράλληλη διατήρηση ακόμη και διεύρυνση των μεριδίων αγοράς που κατείχε, παρά τις συνεχιζόμενες δυσμενείς συνθήκες του οικονομικού περιβάλλοντος εντός του οποίου επιχειρεί, σύμφωνα με όσα αναφέρει η διοίκησή του.

Πιο αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών για το 2017 διαμορφώθηκε σε €165,5 εκατ. έναντι €157,8 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9%. Οι ζημίες προ φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες μειώθηκαν σημαντικά και συγκεκριμένα διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. έναντι 9,1 εκατ. το 2016, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε 1,6 εκατ. έναντι ζημιών 8,7 εκατ. τη συγκρίσιμη χρήση, ενισχυμένα και από το κέρδος που προέκυψε από την πώληση της συμμετοχής στην εταιρεία «ARIVIA Α.Β.Ε.Ε.».

Κατά τη διάρκεια του έτους, ο όμιλος Ελγέκα ξεκίνησε νέες συνεργασίες με προμηθευτές που διαθέτουν ισχυρά brands στις κύριες αγορές που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Ρουμανία), ενισχύοντας παράλληλα τις υφιστάμενες συνεργασίες του με νέα προϊόντα και αυξημένο πελατειακό χαρτοφυλάκιο.

Ταυτόχρονα διεύρυνε το χαρτοφυλάκιο των κωδικών που διαθέτει στην αγορά των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας (private label).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here