Ακόμη και τις ευοίωνες εκτιμήσεις ξεπέρασαν τα οικονομικά της αποτελέσματα για το 2018 της εταιρείας Σκλαβενίτης, ενώ τα EBITDA εμφανίζονται θετικά τόσο σε επίπεδο Ομίλου, όσο και Εταιρείας.

Συγκεκριμένα:

-Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου έσπασε το φράγμα των 3 δισ. ευρώ και εμφανίζεται ενισχυμένος κατά 19,3% (€3,011 δισ. το 2018 έναντι €2,52 δισ. το 2017)
-Σε επίπεδο μικτής κερδοφορίας το αποτέλεσμα εμφανίζεται ενισχυμένο στα €735,9 εκατ. έναντι €600,5 εκατ.
-Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων πέρασαν σε θετικό πρόσημο και ανήλθαν σε €17,7 εκατ.

Αντίστοιχα θετική είναι και η εικόνα που διαμορφώνεται σε επίπεδο Εταιρείας με:

-Τον κύκλο εργασιών να εμφανίζεται ενισχυμένος στα €2,37 δισ.
-Τα μικτά κέρδη διαμορφώθηκαν στα €595,8 εκατ.
-Τα Κέρδη προ Τόκων, Φόρων και Αποσβέσεων επίσης εμφανίζονται θετικά  στα €13,3 εκατ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here