Στις 19 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Όπως σημειώνει η Επιχείρηση σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι μέτοχοι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση που θα συνέλθει στις 19 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, με αντικείμενο:

1α) έγκριση της συναλλαγής για την πώληση υπό της ΔΕΗ Α.Ε. του 49% του μετοχικού κεφαλαίου της θγατρικής αυτής εταιρείας Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΔΕΔΔΗΕ) και β) έγκριση της διάσπασης, ήτοι της απόσχισης του κλάδου δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με εισφορά του και απορρόφηση του από την ΔΕΔΔΗΕ

2. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 6 του Καταστατικού της και το άρθρο 24, παρ.1 στοιχ.β’ του Νόμου 4548-2018. Κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφισταμένων μετόχων, σύμφωνα με το άρθρο 27, παραγρ.1 του Νόμου4548/2018.
Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, τον προσδιορισμό των όρων της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου καθώς και του τρόπου και των λοιπών όρων διάθεσης των εκδοθησομένων μετοχών.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here