Η AS COMPANY S.A. στο πλαίσιο σχετικής απόφασης της Διοίκησης της Εταιρίας, ανακοινώνει την απόκτηση γειτνιαζόντων ακινήτων στην περιοχή Ματάλων Ηρακλείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα, αποκτήθηκαν πέντε γεωτεμάχια, συνολικού εμβαδού 13.530 τ.μ. περίπου και ένα γεωτεμάχιο εμβαδού 6.810 τ.μ.

Επί του τελευταίου υφίσταται παλαιό κτίσμα ξενοδοχείου εκτός λειτουργίας. Σκοπός της απόκτησης είναι η ανάπτυξη τουριστικών καταλυμάτων.

Η συνολική αξία της συναλλαγής κυμαίνεται στο ποσό των 900.000 ευρώ περίπου.