Επανασυζητήθηκε στο Ε’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση της μεταφοράς του καζίνο της Πάρνηθας στο Μαρούσι, καθώς και αυτή για το πολεοδομικό σχέδιο στην Ανατολική Αττική (Μάτι, κ.λπ.). Η επανασυζήτηση έγινε εκτάκτως για λόγους «ανωτέρας βίας». Οι δύο υποθέσεις είχαν συζητηθεί στις 6 Μαρτίου και στις 3 Απριλίου αντίστοιχα, σε μαραθώνιες συνεδριάσεις.

Σε ό,τι αφορά στη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, έχουν υποβληθεί πέντε αιτήσεις – δύο εκ των οποίων είναι από το Δήμο Χαλανδρίου και το Καζίνο Λουτρακίου – με τις οποίες ζητείται η ακύρωση του Προεδρικού Διατάγματος 36/2023 για την έγκριση του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου, τον καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης, κ.λπ. στην περιοχή Δηλαβέρη Αμαρουσίου, όπου πρόκειται να υλοποιηθεί επένδυση 250 εκατ. ευρώ για τη δημιουργία πολυδύναμου συγκροτήματος Ψυχαγωγίας και Φιλοξενίας, εντός του οποίου θα στεγαστεί και το Καζίνο.

Από την πλευρά των επενδυτών υποστηρίζεται ότι το εν λόγω Προεδρικό Διάταγμα, το οποίο όπως τονίζουν είχε ελεγχθεί και εγκριθεί από το ΣτΕ, μεταξύ άλλων προβλέπει ότι με την επένδυση, θα δημιουργηθούν νέοι χώροι πρασίνου και πεζόδρομοι, ότι δεν θα υπάρξει πρόσθετη κυκλοφοριακή όχληση λόγω μελετημένων κυκλοφοριακών παρεμβάσεων και έργων, ότι 25 στρέμματα από τα 50 θα αποδοθούν στον Δήμο Αμαρουσίου για κοινωφελείς χρήσεις, ενώ θα ολοκληρωθεί και ο πολεοδομικός σχεδιασμός στην ευρύτερη περιοχή, που έως σήμερα δεν είχε υλοποιηθεί. Επιπρόσθετα, ότι θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και ότι γενικότερα, θα υπάρξουν σημαντικά αντισταθμιστικά οφέλη για τους κατοίκους της περιοχής.

Οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι η επένδυση στο Μαρούσι είναι αντίθετη σε συνταγματικές διατάξεις, όπως είναι της προστασίας του περιβάλλοντος, της προστασίας της αξίας του ανθρώπου κ.α. καθώς και ότι στο Μαρούσι με το προσβαλλόμενο διάταγμα εισάγεται αποσπασματική πολεοδομική ρύθμιση, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις, αλλά και χωρίς να ληφθούν υπόψη οι πολεοδομικές ανάγκες της περιοχής και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.