Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ικτίνος καλεί τους μετόχους της εταιρίας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 27η Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στην Λυκόβρυσης 7 – Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα :

1.Διακοπή εργασιών της θυγατρικής εταιρίας ΙΚΤΙΝΟΣ ΜΑΡΜΑΡΟΝ ΑΕ και θέση αυτής σε εκκαθάριση.

2.Αγορά Ιδίων Μετοχών

3.Αντικατάσταση μέλους της Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 44 του ν. 4449/2017.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here