Σε 31.305,4 εκατ. ευρώ ανήλθε η συνολική αξία των εισαγωγών από τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2021, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Συναλλαγές εισαγωγών αξίας 20.331,1 εκατ. ευρώ (64,95%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 10.570,1 εκατ. ευρώ (33,76%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 389,7 εκατ. ευρώ (1,24%) πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών  μελών εκτός ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, συναλλαγές εισαγωγών αξίας 14,2 εκατ. ευρώ (0,05%) πραγματοποιήθηκαν με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου και συναλλαγές εισαγωγών αξίας 0,2 εκατ. ευρώ (0,00%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός  ευρωζώνης.

Αντίστοιχα, η συνολική αξία των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες κατά το έτος 2021 ανήλθε σε 18.475,6 εκατ.  ευρώ, εκ των οποίων συναλλαγές εξαγωγών αξίας 10.444,7 εκατ. ευρώ (56,53%) πραγματοποιήθηκαν με  νόμισμα τιμολογίου δολάριο ΗΠΑ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 7.237,2 εκατ. ευρώ (39,17%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου ευρώ, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 782,4 εκατ. ευρώ (4,24%)  πραγματοποιήθηκαν με άλλο νόμισμα τιμολογίου πλην εθνικού νομίσματος των κρατών μελών εκτός  ευρωζώνης, του ευρώ και του δολαρίου, συναλλαγές εξαγωγών αξίας 10,8 εκατ. ευρώ (0,06%) πραγματοποιήθηκαν με μη προσδιοριζόμενο νόμισμα τιμολογίου και συναλλαγές αξίας 0,4 εκατ. ευρώ (0,00%) πραγματοποιήθηκαν με νόμισμα τιμολογίου εθνικό νόμισμα των κρατών μελών εκτός ευρωζώνης.